Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Pārbūves kategorijas (veidi)

Transportlīdzeklim pieļaujamie pārbūves veidi iedalīti 3 kategorijās, kas uzskaitīti MK noteikumu Nr.725 "Transportlīdzekļu pārbūves noteikumi" 2. pielikumā 

Pirmās kategorijas pārbūve: transportlīdzekļa individuālā pārbūve, kuras veikšanai nav nepieciešams izstrādāt un saskaņot transportlīdzekļa pārbūves tehnisko projektu.

Pirmās kategorijas pārbūves vispārīgā kārtība:

1. Jāveic transportlīdzekļa pārbūve atbilstoši MK noteikumu Nr.725 “Transportlīdzekļu pārbūves noteikumi” 3.pielikumā “Būtiskās tehniskās prasības transportlīdzekļa pārbūvei” noteiktajām prasībām, bez pārbūves tehniskā projekta izstrādes.

2. Jāveic transportlīdzekļa tehniskā ekspertīze transportlīdzekļa kategorijai atbilstošā tehniskās apskates stacijā.

3. Pēc tehniskās ekspertīzes atzinuma saņemšanas transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) veikto pārbūvi ne vēlāk kā 5 dienu laikā reģistrē kādā no CSDD klientu apkalpošanas centriem.

Otrās kategorijas pārbūve: transportlīdzekļa individuālā pārbūve, kuras veikšanai ir nepieciešams izstrādāt un saskaņot transportlīdzekļa pārbūves tehnisko projektu. Piemēram, benzīnmotora maiņa pret citas markas dīzeļmotoru; kravas kastes pārbūve par kravas kokvedēju; kravas furgona pārbūve par pasažieru autobusu. 

Otrās kategorijas pārbūves vispārīgā kārtība:

  1. Pārbūves tehniskais projekts (turpmāk – projekts) jāizstrādā atbilstoši MK noteikumu Nr.725 “Transportlīdzekļu pārbūves noteikumi” 6.nodaļā un 3.pielikumā “Būtiskās tehniskās prasības transportlīdzekļa pārbūvei” noteiktajām prasībām un jāsaskaņo CSDD.
  2. Bankā (internetbankā) vai CSDD klientu apkalpošanas centrā jāveic apmaksa 14,23 eiro apmērā par projekta saskaņošanu.
  3. Projektu saskaņošanai nepieciešams iesūtīt elektroniskā formā (Word vai PDF formātā) CSDD, e-pasts parbuves@csdd.gov.lv, papildus norādot projekta iesniedzēja kontaktinformāciju un pievienojot maksājuma uzdevuma kopiju par projekta saskaņošanu.
  4. CSDD ne vēlāk kā 15 dienu laikā pieņem lēmumu par projekta saskaņošanu vai saskaņošanas atteikumu. Projekts netiek saskaņots, ja tas neatbilst MK noteikumu Nr.725 “Transportlīdzekļu pārbūves noteikumi” 3. pielikumā “Būtiskās tehniskās prasības transportlīdzekļa pārbūvei” noteiktajām prasībām.
  5. CSDD nosūta saskaņošanas atteikumu vai saskaņotu projektu elektroniskā formā uz projekta iesniedzēja norādīto e-pasta adresi.
  6. Transportlīdzeklim jāveic pārbūve atbilstoši saskaņotajam projektam.
  7. Transportlīdzekļa tehniskā ekspertīzepēc pārbūves jāveic transportlīdzekļa kategorijai atbilstošā tehniskās apskates stacijā, uzrādot transportlīdzekli un saskaņoto projektu (drukātā formā).
  8. Pēc transportlīdzekļa tehniskās ekspertīzes atzinuma saņemšanas transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) veikto pārbūvi ne vēlāk kā 5 dienu laikā reģistrē kādā no CSDD klientu apkalpošanas centriem.

 

Trešās kategorijas pārbūve: transportlīdzekļu sērijveida pārbūve, kuru kā pakalpojumu veic komersants jeb pārbūves uzņēmums, piemēram, pārbūve par mācību automobili jeb dublējošo vadības ierīču uzstādīšana; gāzes barošanas iekārtas uzstādīšana.

Aizliegtie transportlīdzekļu pārbūves veidi uzskaitīti MK noteikumu Nr.725 "Transportlīdzekļu pārbūves noteikumi" III sadaļā, piemēram: 

  • aizliegts veikt izmaiņas balstiekārtas konstrukcijā; 
  • aizliegts uzstādīt citas markas rāmi; 
  • aizliegts uzstādīt oriģinālās degvielas tvertnes vietā pašizgatavot vai citas markas un modeļa degvielas tvertni vai degvielas tvertni, kas nav iekļauta transportlīdzekļa tipa apstiprinājumā.

Papildu informāciju par transportlīdzekļu pārbūvi un tehnisko ekspertīzi iespējams iegūt jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā un CSDD Transportlīdzekļu kontroles un sertifikācijas inspekcijā, Rīgā, S.Eizenšteina ielā 6 vai pa tālruni 67025735, darbdienās no pulksten 8.30 - 17.00.

Pievienotie faili