Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Personas, kam reģistrē transportlīdzekli

Transportlīdzekļus reģistrē īpašumā, valdījumā vai turējumā, bet numurētos agregātus reģistrē īpašumā:

 • Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kā arī ārzemniekiem, kuriem atļauts ieceļot un uzturēties Latvijā un kuri ir:
  • sasnieguši pilngadību, – īpašumā, valdījumā vai turējumā, bet numurētos agregātus reģistrē īpašumā;
  • sasnieguši 16 gadu vecumu, – īpašumā, valdījumā vai turējumā transportlīdzekļus, kurus atļauts vadīt attiecīgi no 14 vai 16 gadu vecuma, vai šāda transportlīdzekļa numurēto agregātu. Šajā gadījumā iesniegumu reģistrācijai paraksta aizbildnis un reģistrācijas apliecībā norāda datus par nepilngadīgās personas aizbildni;
  • nepilngadīgi un kuri ir vienīgie transportlīdzekļa vai numurētā agregāta mantinieki. Šajā gadījumā transportlīdzekli vai numurēto agregātu reģistrē šīs personas īpašumā vai valdījumā un reģistrācijas apliecībā norāda datus par minētās personas aizbildni;
  • tādu personu īpašumā vai valdījumā, pār kurām nodibināta aizgādnība, bet numurētos agregātus reģistrē īpašumā. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecībā norāda datus par minētās personas aizgādni. Ja transportlīdzekli reģistrē rīcībnespējīgas personas īpašumā vai valdījumā, vai arī šādas personas īpašumā reģistrēts transportlīdzeklis tiek noņemts no uzskaites, šīs darbības veikšanai rīcībnespējīgās personas aizgādnim jāuzrāda Bāriņtiesas atļauju. 
 • Juridiskām personām, kas reģistrētas kādā no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem – īpašumā, valdījumā vai turējumā, bet numurētos agregātus – īpašumā..

Transportlīdzekļus var reģistrēt īpašumā arī tām ārvalsts personām, kuru atrašanās vieta nav Latvijā, ja:

 • kā turētāju reģistrē kādu no augstāk minētajām personām, papildus iesniedzot turējumu apliecinošu dokumentu;
 • Latvijā reģistrētam transportlīdzeklim veic īpašnieku maiņu un transportlīdzekli vienlaikus noņem no uzskaites izvešanai no valsts.

Reģistrējot transportlīdzekli ārvalsts juridiskās personas īpašumā, iesniedz juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu un, ja darbību veic ārvalsts juridiskās personas pārstāvis, kas rīkojas ārvalsts juridiskās personas vārdā, pamatojoties uz statūtiem, nolikumu vai citiem tiesību aktiem par personai piešķirtajām pārstāvības tiesībām, iesniedz arī dokumentu, kurš apliecina šīs pārstāvības tiesības. Minētajiem dokumentiem nepieciešams notariāls apliecinājums, kas izdarīts ne senāk kā pirms viena gada. Dokumenti nav nepieciešami, ja CSDD ir pieejama informācija no ārvalsts uzņēmumu reģistra vai ir citi tiesiski pierādījumi par ārvalstīs reģistrēto uzņēmumu un tā pārstāvjiem.

Ja transportlīdzekļa turētājs ir persona, kura nav Latvijas pilsonis vai nepilsonis un kura nav saņēmusi Latvijā izdotu uzturēšanās atļauju, transportlīdzekli var reģistrēt Latvijā uz laiku līdz 6 mēnešiem.

Transportlīdzekļa īpašniekam ir iespēja reģistrēt transportlīdzekļa faktisko lietotāju, norādot viņu kā turētāju reģistrācijas apliecībā (skatīt sadaļu „Transportlīdzekļa turētāja reģistrācija un maiņa”).