Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Personas, kam reģistrē transportlīdzekli

Transportlīdzekļus reģistrē īpašumā, valdījumā vai turējumā, bet numurētos agregātus reģistrē:

 • Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, Eiropas Savienības dalībvalstu, kā arī ārzemniekiem, kuriem atļauts ieceļot un uzturēties Latvijā un kuri ir:
  • sasnieguši pilngadību, – īpašumā, valdījumā vai turējumā, bet numurētos agregātus reģistrē īpašumā;
  • sasnieguši 16 gadu vecumu, – īpašumā, valdījumā vai turējumā transportlīdzekļus, kurus atļauts vadīt attiecīgi no 14 vai 16 gadu vecuma, vai šāda transportlīdzekļa numurēto agregātu. Šajā gadījumā reģistrācijai nepieciešama vismaz viena tās vecāka (aizbildņa) piekrišana;
  • nepilngadīgi un kuri ir vienīgie transportlīdzekļa vai numurētā agregāta mantinieki. Šajā gadījumā transportlīdzekli vai numurēto agregātu reģistrē šīs personas īpašumā vai valdījumā un reģistrācijas apliecībā norāda datus par minētās personas aizbildni;
  • tādu personu īpašumā vai valdījumā, pār kurām nodibināta aizgādnība, bet numurētos agregātus reģistrē īpašumā. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecībā norāda datus par minētās personas aizgādni;
 • Latvijā reģistrētām juridiskām personām, to filiālēm, tai skaitā Latvijā reģistrētām ārvalstu komersantu un organizāciju filiālēm vai pārstāvniecībām, līgumsabiedrībām, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm, īpašumā, valdījumā vai turējumā, bet numurētos agregātus reģistrē īpašumā.

Transportlīdzekļus var reģistrēt īpašumā arī tām ārvalsts personām, kuru atrašanās vieta nav Latvijā, ja:

 • kā turētāju reģistrē kādu no augstāk minētajām personām, papildus iesniedzot turējumu apliecinošu dokumentu;
 • Latvijā reģistrētam transportlīdzeklim veic īpašnieku maiņu un transportlīdzekli vienlaikus noņem no uzskaites izvešanai no valsts.

Ja transportlīdzekļa turētājs ir persona, kura nav Latvijas pilsonis vai nepilsonis un kura nav saņēmusi Latvijā izdotu uzturēšanās atļauju, transportlīdzekli var reģistrēt Latvijā uz laiku līdz 6 mēnešiem.

Transportlīdzekļa īpašniekam ir iespēja reģistrēt transportlīdzekļa faktisko lietotāju, norādot viņu kā turētāju reģistrācijas apliecībā (skatīt sadaļu „Transportlīdzekļa turētāja reģistrācija un maiņa”).