Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Pilnvaras noformēšana e-CSDD vai klātienē

Jebkura persona (gan fiziska, gan juridiska persona) var jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā vai e-CSDD noformēt pilnvarojumu konkrētai personai veikt noteiktas darbības ar kuģošanas līdzekli vai tā motoru CSDD. Tas nozīmē, ka pilnvarotā persona varēs veikt pilnvarojuma atzīmē norādītās darbības, personīgi vēršoties jebkurā no CSDD klientu apkalpošanas centriem un iesniedzot reģistrācijas darbības veikšanai nepieciešamos dokumentus. Izdarītā pilnvarojuma atzīme neattiecas uz darbībām e-CSDD.

Maksa par pilnvarojuma atzīmes noformēšanu -  6,46 eiro.

Noformējot pilnvarojumu, ir jānorāda sekojoši dati:

 • dati par pilnvaroto personu:
  • fiziskai personai, kurai Latvijā piešķirts personas kods, norāda vārdu, uzvārdu un personas kodu;
  • Latvijas juridiskai personai norāda nosaukumu un reģistrācijas numuru;
  • fiziskai personai, kurai Latvijā nav piešķirts personas kods, norāda vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, personu apliecinošā dokumenta numuru un izdošanas valsti. Jāievēro, ka pilnvarojuma atzīme būs derīga tikai tad, ja pilnvarotā persona uzrādīs atzīmē norādīto personu apliecinošo dokumentu un atzīmē norādītie dati atbildīs šajā personu apliecinošajā dokumentā norādītajiem personas datiem;
 • norāde, vai pilnvarojuma atzīme attiecas uz vienu konkrētu kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru vai arī uz visiem atzīmes izdarītāja īpašumā un turējumā esošajiem kuģošanas līdzekļiem un uzkarināmajiem motoriem. Pilnvarojuma atzīmi var izdarīt arī attiecībā uz Latvijā nereģistrētiem kuģošanas līdzekļiem un uzkarināmajiem motoriem;
 • darbības, kuras pilnvarotā persona ir tiesīga veikt. Izdarot atzīmi, atzīmēt var tikai vienu no izvēlnē esošajām atzīmēm (skaidrojumu par darbībām, kuras būs atļauts veikt, skatīt sadaļas apakšā pievienotā failā “E-CSDD pilnvaras skaidrojumu tabula”);
 • pilnvarojuma atzīmes derīguma termiņš, kurš nevar būt ilgāks par vienu gadu.

Pilnvarojuma atzīmē norādītā pilnvarotā persona var veikt pilnvarojuma atzīmē norādītās darbības, personīgi vēršoties jebkurā no CSDD klientu apkalpošanas centriem un iesniedzot reģistrācijas darbības veikšanai nepieciešamos dokumentus.

Pilnvarojuma atzīmes izdarīšana CSDD klientu apkalpošanas centrā

Noformēt pilnvarojumu CSDD klientu apkalpošanas centrā var gan fiziska perona, gan juridiskās personas paraksttiesīgā persona (ja paraksta tiesības ir vairākām personām kopā, pilnvarojumam nepieciešama visu paraksttiesīgo personu apliecinājums), uzrādot personu apliecinošu dokumentu (personas pasi, personas apliecību, CSDD izsniegtu vadītāja apliecību vai mācību braukšanas atļauju).

Ja vienlaikus ar pilnvaras noformēšanu CSDD tiek iesniegti kādi reģistrāciju pamatojošie dokumenti, bet pilnvarojuma atzīmē norādītajā derīguma termiņā pilnvarojums netiek izmantots reģistrācijas darbībai, izdarīto atzīmi par pilnvarojumu dzēš. Iesniegtos dokumentus 30 dienu laikā pēc termiņa beigām var saņemt CSDD klientu apkalpošanas centrā, kurā tie iesniegti. Neizņemtos dokumentus CSDD iznīcina. 

Pilnvarojuma atzīmes izdarīšana e-CSDD

Pilnvarojuma atzīmi e-CSDD var noformēt:

Noformēt pilnvarojuma atzīmi e-CSDD iespējams, autorizējoties caur savu kredītiestādi Latvijā vai izmantojot sasaisti „Vienotā pieteikšanās www.latvija.lv", un pēc autorizācijas un e-CSDD programmas atvēršanas izvēloties sadaļā “Darbības ar transportlīdzekļiem apakšsadaļu „Pilnvarojuma reģistrācija”.

Lai juridiska persona e-CSDD noformētu pilnvarojuma atzīmi, juridiskās personas pārstāvim jābūt atzīmētām tiesībām “Tiesības noformēt pilnvarojuma atzīmi CSDD reģistrā”.

Lai atzīmētu šādas tiesības, veic sekojošus soļus:

 • Pēc autorizēšanās e-CSDD un juridiskās personas konta atvēršanas, atver sadaļu “Administrēt kontu”:

 • Atvērtajā logā atzīmē pārstāvi, kuram paredzētas nepieciešamās tiesības (vai arī pievieno jaunu pārstāvi):

 • Izvēlētajai personai atzīmē tiesībām “Tiesības noformēt pilnvarojuma atzīmi CSDD reģistrā”.

Pievienotie faili