Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Personas, kam reģistrē transportlīdzekli

Mazizmēra kuģošanas līdzekļus un uzkarināmos motorus īpašumā, valdījumā un turējumā reģistrē:

 • Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, kā ārzemniekiem, kuriem atļauts ieceļot un uzturēties Latvijā un kuri ir:
  • sasnieguši pilngadību;
  • sasnieguši 16 gadu vecumu, – īpašumā, valdījumā vai turējumā kuģošanas līdzekļus, kurus atļauts vadīt attiecīgi no 14 vai 16 gadu vecuma, vai uzkarināmos motorus. Šajā gadījumā reģistrācijai nepieciešama vismaz viena tās vecāka (aizbildņa) piekrišana;
  • nepilngadīgi un kuri ir vienīgie kuģošanas līdzekļa vai numurētā agregāta mantinieki. Šajā gadījumā kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru reģistrē šīs personas īpašumā vai valdījumā un reģistrācijas apliecībā norāda datus par minētās personas aizbildni;
  • tādu personu īpašumā vai valdījumā, pār kurām nodibināta aizgādnība. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecībā norāda datus par minētās personas aizgādni. Ja kuģošanas līdzekli reģistrē rīcībnespējīgas personas īpašumā vai valdījumā, vai arī šādas personas īpašumā reģistrēts transportlīdzeklis tiek noņemts no uzskaites, šīs darbības veikšanai rīcībnespējīgās personas aizgādnim jāuzrāda Bāriņtiesas atļauju.
 • Latvijā reģistrētām juridiskām personām, to filiālēm, tai skaitā Latvijā reģistrētām ārvalstu komersantu un organizāciju filiālēm vai pārstāvniecībām, līgumsabiedrībām, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm.

Kuģošanas līdzekļus var reģistrēt īpašumā arī tām ārvalsts personām, kuru atrašanās vieta nav Latvijā, ja:

 • kā turētāju reģistrē kādu no augstāk minētajām personām, papildus iesniedzot turējumu apliecinošu dokumentu;
 • kuģošanas līdzekli vienlaikus noņem no uzskaites izvešanai no valsts.

Ja kuģošanas līdzekļa (uzkarināmā motora) turētājs ir persona, kura nav Latvijas pilsonis vai nepilsonis un kura nav saņēmusi Latvijā izdotu uzturēšanās atļauju, kuģošanas līdzekli (uzkarināmo motoru) var reģistrēt Latvijā uz laiku līdz 6 mēnešiem.

Kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašniekam ir iespēja reģistrēt kuģošanas līdzekļa (uzkarināmā motora) faktisko lietotāju, norādot viņu kā turētāju reģistrācijas apliecībā (skatīt sadaļu „Kuģošanas līdzekļa turētāja reģistrācija un maiņa”).