Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Personas, kam reģistrē transportlīdzekli

Mazizmēra kuģošanas līdzekļus īpašumā, valdījumā un turējumā reģistrē:

  • LR pilsoņu un nepilsoņu, ES dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņu, kā arī to ārzemnieku īpašumā, valdījumā vai turējumā, kuriem saskaņā ar Imigrācijas likumu atļauts ieceļot un uzturēties Latvijā, ja tie ir:
    • pilngadību sasniegušas personas;
    • nepilngadīgas personas vai personas, pār kurām nodibināta aizgādnība, ja tie ir vienīgie mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora mantinieki. Mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru reģistrē šādas personas īpašumā vai valdījumā un reģistrācijas dokumentā norāda datus par tās aizbildni vai aizgādni;
    • nepilngadīgas personas, kas sasniegušas 16 gadu vecumu, ja kuģošanas līdzekli ir atļauts vadīt no 14 gadu vecuma. Reģistrējot mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru šādai personai, nepieciešama vismaz viena tās vecāka (aizbildņa) piekrišana;
  • Latvijā noteiktā kārtībā reģistrētu juridisku personu, to filiāļu, tai skaitā Latvijā reģistrētu ārvalstu komersantu un organizāciju filiāļu vai pārstāvniecību, līgumsabiedrību, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāžu (juridiskā persona) īpašumā, valdījumā vai turējumā;
  • to ārzemnieku īpašumā, kuriem saskaņā ar Imigrācijas likumu nav atļauts ieceļot un uzturēties Latvijā, kā arī to ārvalsts juridisku personu īpašumā, kuru atrašanās vieta nav Latvijā, ja par turētāju reģistrē kādu no augstāk minētajām personām, iesniedzot turējumu apliecinošu dokumentu, vai nereģistrējot turētāju, ja mazizmēra kuģošanas līdzekli vienlaikus noņem no uzskaites izvešanai no valsts.

Ja persona nav Latvijas pilsonis vai nepilsonis un nav saņēmusi Latvijā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju, kuģošanas līdzekli un uzkarināmo motoru Latvijā var reģistrēt uz laiku līdz 6 mēnešiem.

Mazizmēra kuģošanas līdzekļa īpašniekam ir iespēja reģistrēt mazizmēra kuģošanas līdzekļa faktisko lietotāju, norādot viņu kā turētāju reģistrācijas apliecībā.

Ja mazizmēra kuģošanas līdzeklis vai uzkarināmais motors iegūts kopīpašumā, CSDD iesniedz līdzīpašnieku vienošanos par personu, kas tiks norādīta reģistrācijas dokumentā. Kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru reģistrē vienam no līdzīpašniekiem un reģistrācijas dokumenta sadaļā "Piezīmes" papildus izdara atzīmi "Kopīpašums". Līdzīpašnieki vienošanos paraksta CSDD visu līdzīpašnieku vai to pilnvaroto personu klātbūtnē vai iesniedz līdzīpašnieku rakstisku piekrišanu, ko apliecinājis zvērināts notārs vai cita Civillikuma 1474.pantā minēta persona.