Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Vieglā automobiļa pielāgošana labās puses kustībai

No 01.11.2018. kreisās puses kustībai paredzētus M1 kategorijas (vieglos) automobiļus var reģistrēt divos veidos:

  1. pielāgojot tos, uzstādot papildus aprīkojumu, vai
  2. pārbūvējot, vadības ierīces mainot uz kreiso pusi.

No 01.11.2018. atļauts reģistrēt M1 kategorijas (vieglos) automobiļus ar labās puses vadību pēc to pielāgošanas braukšanai pa brauktuves labo pusi. Tos atbilstoši Ministru kabineta 30.05.2017. noteikumu Nr.295 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa” (Tehniskās apskates noteikumi) prasībām jāaprīko ar:

  • labās puses kustībai paredzētiem galvenajiem lukturiem, atbilstoši Tehniskās apskates noteikumu 1.pielikuma 4.grupas kodu prasībām;
  • aizmugurējo miglas lukturi tā vidū vai kreisajā pusē vai diviem simetriski automobiļa garenasij novietotiem lukturiem, atbilstoši Tehniskās apskates noteikumu 1.pielikuma 4.grupas kodu prasībām;
  • papildus netiešās redzamības ierīcēm (videokameru, ekrānu, spoguļu pāri), lai nodrošinātu brauktuves kreisās puses pārredzamību no vadītāja sēdekļa labajā pusē, atbilstoši Tehniskās apskates noteikumu 1.pielikuma 3.3.koda prasībām.

Prasību izvilkums no tehniskās apskates noteikumu 1.pielikuma 3.3.koda par papildus netiešās redzamības sistēmu un tās ierīcēm (videokameru, ekrānu, spoguļu pāri):

A4. Lai tāda transportlīdzekļa vadītājam, kas pēc konstrukcijas ir paredzēts braukšanai pa ceļa kreiso pusi, nodrošinātu pietiekamu redzamību virzienā uz priekšu, transportlīdzekļa kreisajā pusē papildus jāuzstāda netiešās redzamības sistēma. Minētā sistēma sastāv no spoguļu pāra, kas, savstarpēji atspoguļojot attēlu pēc periskopa principa, nodrošina vadītājam brauktuves kreisās puses pārredzamību (turpmāk – spoguļu pāris), un attēla reģistrēšanas ierīces (piemēram, videokameras) ar attēla atspoguļošanas ierīci (piemēram, ekrānu). Netiešās redzamības sistēmu sastāvdaļas un to stiprinājumi nedrīkst traucēt vadības ierīču vai drošības sistēmu darbību vai būtiski aizsegt vadītāja redzamības lauku. Netiešās redzamības sistēmai jābūt novietotai transportlīdzekļa salonā. Attēla reģistrēšanas ierīcei un attēla atspoguļošanas ierīcei jābūt savstarpēji savienotām ar vadu un pieslēgtām pie pastāvīga elektrotīkla.

Spoguļu pārim jāizmanto I, II, III vai L klases spoguļi, kuri ir atbilstoši sertificēti un marķēti. Transportlīdzekļa spogulim, kas vērsts virzienā uz priekšu, jābūt uzstādītam transportlīdzekļa kreisajā pusē pēc iespējas tuvāk statnei aiz vējstikla daļas, kuru notīra stiklu tīrītāju slotiņas. Spogulim nedrīkst būt redzamību pasliktinoši bojājumi vai pārklājums, tam jābūt regulējamam un pienācīgi nostiprinātam tā, lai kustības laikā patvaļīgi nemainītos tā stāvoklis.

Attēla reģistrēšanas ierīcei jābūt identificējamai, ar redzamu marku un modeli, jāieslēdzas, iedarbinot transportlīdzekļa motoru, jānodrošina redzamība diennakts gaišajā un tumšajā laikā, kā arī sliktas redzamības apstākļos, un tai jāatbilst šādiem tehniskajiem parametriem:
   a) attēla frekvence ≥ 30 kadri sekundē;
   b) izšķirtspēja ≥ 2 megapikseļi;
   c) attēla sensora izmērs ≥ 1/3";
   d) ierakstītā attēla leņķis < 100°;
   e) minimālais uztvertais apgaismojums ≤ 0,05 lx;
   f) diafragmas atvērums ≥ F/1,4;
   g) maksimāli pieļaujamie gabarītizmēri, ieskaitot stiprinājumus (garums, platums, augstums): 150 x 100 x 100 mm;
   h) ekspluatācijas temperatūras diapazons no –20 °C līdz +45 °C.

Attēla reģistrēšanas ierīcei jābūt novietotai transportlīdzekļa kreisajā pusē pēc iespējas tuvāk statnei aiz vējstikla daļas, kuru notīra stiklu tīrītāju slotiņas. Tai jābūt regulējamai un pienācīgi nostiprinātai tā, lai kustības laikā nemainītos tās stāvoklis.

Attēla atspoguļošanas ierīcei jābūt identificējamai, ar redzamu marku un modeli, jāieslēdzas, iedarbinot transportlīdzekļa motoru, jānodrošina redzamība diennakts gaišajā un tumšajā laikā, kā arī sliktas redzamības apstākļos, un tai jāatbilst šādiem tehniskajiem parametriem:
   a) jānodrošina krāsains attēls;
   b) atkarībā no apkārtējā apgaismojuma automātiski jāpielāgo ekrāna spilgtums un kontrasts;
   c) attēla frekvence ≥ 30 kadri sekundē;
   d) izšķirtspēja ≥ 1280 x 720 pikseļi;
   e) spilgtums ≥ 400 cd/m2;
   f) kontrasts ≥ 350:1;
   g) ekrāna diagonāles izmērs no 17 līdz 30 cm;
   h) ekspluatācijas temperatūras diapazons no –20 °C līdz +45 °C.

Attēla atspoguļošanas ierīcei jābūt novietotai vadītāja redzamības zonā un iebūvētai vai nostiprinātai pie transportlīdzekļa paneļa.

Attēla reģistrēšanas ierīcei un attēla atspoguļošanas ierīcei jābūt savstarpēji savienotām ar vadu. Attēla atspoguļošanas ierīcei jāveic tikai viena funkcija – jāattēlo videokameras fiksētais attēls tiešsaistē. Par attēla atspoguļošanas ierīci nedrīkst izmantot transportlīdzekļa izgatavotāja paredzēto ekrānu.

Lai šādu transportlīdzekli reģistrētu:

  1. jāveic tā pielāgošana atbilstoši iepriekš minētajām prasībām;
  2. transportlīdzeklis jāuzrāda agregātu numuru salīdzināšanai, kuras ietvaros pārbaudīs nomainīto gaismas ierīču un papildus netiešās redzamības ierīču esamību;
  3. transportlīdzekli reģistrē CSDD klientu apkalpošanas centrā.

Veicot tehnisko apskati, tehniskās apskates inspektors pārliecināsies par transportlīdzekļa, tai skaitā uzstādītā papildaprīkojuma, atbilstību Tehniskās apskates noteikumu prasībām.

Lai saņemtu informāciju par vieglo automobiļu pielāgošanu labās puses kustībai, jāvēršas CSDD Tehniskajā departamentā Rīgā, S.Eizenšteina ielā 6, vai jāsazinās pa tālruni: 67025735.