Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Reģistrācija e-CSDD

Velosipēda un elektroskrejriteņa reģistrāciju var veikt e-csdd sadaļā “Darbības ar transportlīdzekli”, kur izvēlas sadaļu “Velosipēdu reģistrācija”, ja darbību veic saistībā ar velosipēdu, bet sadaļu “Elektroskrejriteņu reģistrācija” izvēlas, ja darbība veicama ar elektroskrejriteni.  

Velosipēda un elektroskrejriteņa reģistrāciju e.csdd var veikt:

 • pilngadīga fiziska persona, reģistrējot elektroskrejriteni savā īpašumā;
 • pilngadīga fiziska persona, reģistrējot elektroskrejriteni aizbildnībā esošas nepilngadīgas personas īpašumā
 • juridiskās personas pārstāvis – pilngadīga fiziska persona, reģistrējot elektroskrejriteni juridiskās personas īpašumā.

Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā par reģistrēto elektroskrejriteni un tā īpašnieku norāda šādu informāciju:

 • elektroskrejriteņa marku, modeli. Ja sarakstā nav atrodama nepieciešamā marka vai modelis, informāciju par iztrūkstošo marku un modeli nosūta, izmantojot e.csdd pievienoto sasaisti. Elektroskrejiteņa reģistrāciju turpina tikai pēc atbildes saņemšanas no CSDD;
 • izgatavotāja numuru;
 • elektroskrejriteņa kopskata fotoattēlu (faila formāts: *.jpg; *.jpeg; *.png; faila izmērs ne lielāks par 15 MB);
 • fotoattēlu ar elektroskrejriteņa izgatavotāja uzlīmes vai plāksnītes ar izgatavotāja piešķirto sērijas vai produkcijas numuru (faila formāts: *.jpg; *.jpeg; *.png; faila izmērs ne lielāks par 15 MB);
 • īpašuma tiesību ieguves datumu;
 • aizbildniecībā esošā elektroskrejriteņa īpašnieka datus (vārds, uzvārds, personas kods), ja elektroskrejriteni reģistrē nepilngadīgas personas īpašumā.

Reģistrējot elektroskrejriteni, tam izsniedz reģistrācijas uzlīmi. Uzlīmi nosūta:

 • velosipēdu reģistrācijas gadījumā – uz personas deklarēto dzīvesvietu / juridiskās personas reģistrēto adresi;
 • elektroskrejriteņu reģistrācijas gadījumā - uz personas e-csdd norādīto adresi Latvijā

Reģistrācijas uzlīmi divu darba dienu laikā pēc maksājuma veikšanas nosūta vienkāršā pasta sūtījumā bez apdrošināšanas. Norādītajā adresē jābūt brīvi pieejamai pastkastei.

Samaksa par velosipēda un elektroskrejriteņa reģistrāciju jāveic e.csdd 2 stundu laikā pēc elektroskrejriteņa reģistrācijas.

 

e-csdd veicamo darbību apraksts skatāms pievienotajos failos.

Pievienotie faili