Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Reģistrācija CSDD klientu apkalpošanas centrā

Velosipēda un elektroskrejriteņa reģistrāciju CSDD klientu apkalpošanas centrā veic šādā kārtībā:

 • uzrāda velosipēdu vai elektroskrejriteni CSDD, lai CSDD varētu iegūt reģistrācijai nepieciešamos fotoattēlus un noteikt marku, modeli, rāmja, sērijas vai produkcijas numuru un elektroskrejriteņa konstrukcijā paredzēto maksimālo ātrumu (turpmāk – tehniskie dati);
 • persona uzrāda savu personas pasi vai ID karti. CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personas pasi vai ID karti;
 • iesniegumā norāda velosipēda vai elektroskrejriteņa tehniskos datus un īpašuma tiesību iegūšanas veidu. 

Velosipēda un elektroskrejriteņa reģistrāciju CSDD klientu apkalpošanas centrā var veikt:

 • velosipēda vai elektroskrejriteņa īpašnieks - pilngadīga fiziska persona;
 • velosipēda vai elektroskrejriteņa īpašnieka - pilngadīgas fiziskas personas - pilnvarota persona, iesniedzot zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu pilnvaru attiecīgās velosipēda reģistrācijas veikšanai;
 • velosipēda vai elektroskrejriteņa īpašnieka - nepilngadīgas fiziskas personas - aizbildnis, uzrādot aizbildnību vai aizgādību apliecinošu dokumentu un iesniedzot tā kopiju;
 • velosipēda vai elektroskrejriteņa īpašnieka - fiziskas personas - aizgādnis, uzrādot aizgādnību apliecinošu dokumentu un iesniedzot tā kopiju;
 • velosipēda vai elektroskrejriteņa īpašnieka - juridiskas personas – pārstāvis, ja izpildās kāds no nosacījumiem:
  • pārstāvja paraksta tiesības reģistrētas Uzņēmumu reģistrā. Ja paraksta tiesības ir vairākām personām kopā, nepieciešama visu paraksttiesīgo personu klātbūtne; 
  • pārstāvis rīkojas juridiskās personas vārdā, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, statūtiem vai nolikumu. Ja pārstāvja tiesības pamato juridiskās personas statūti vai nolikums, iesniedzama šī dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu

Reģistrējot velosipēdu un elektroskrejriteni, CSDD tam izsniedz reģistrācijas uzlīmi.