Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Velosipēda reģistrācija CSDD klientu apkalpošanas centrā

Velosipēda reģistrāciju CSDD klientu apkalpošanas centrā var veikt, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (personas pasi, personas apliecību, CSDD izsniegtu vadītāja apliecību vai mācību braukšanas atļauju) personai, kura veic darbību.

Velosipēda reģistrāciju CSDD klientu apkalpošanas centrā var veikt:

  • velosipēda īpašnieks - pilngadīga fiziska persona;
  • velosipēda īpašnieka - pilngadīgas fiziskas personas - pilnvarota persona, iesniedzot zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu pilnvaru attiecīgās velosipēda reģistrācijas veikšanai;
  • velosipēda īpašnieka - nepilngadīgas fiziskas personas - aizbildnis, uzrādot aizbildnību vai aizgādību apliecinošu dokumentu un iesniedzot tā kopiju;
  • velosipēda īpašnieka - fiziskas personas - aizgādnis, uzrādot aizgādnību apliecinošu dokumentu un iesniedzot tā kopiju;
  • velosipēda īpašnieka - juridiskas personas - pilnvarota persona, iesniedzot juridiskās personas izdotu ar zīmogu un atbildīgās personas parakstu apliecinātu pilnvaru attiecīgās velosipēda reģistrācijas veikšanai;
  • velosipēda īpašnieka - juridiskas personas - atbildīga persona, kas, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, statūtiem vai nolikumu, rīkojas juridiskās personas vārdā, apliecinot iesniegumu ar parakstu. Šādā gadījumā persona iesniegumā norāda arī sava amata nosaukumu un paraksta atšifrējumu. CSDD pārliecinās par personas paraksta tiesībām, ja tā pārstāv juridisko personu, kas reģistrēta Uzņēmumu reģistrā.

Veicot velosipēda reģistrāciju, jānorāda:

  • īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods, bet juridiskām personām - nosaukums un reģistrācijas numurs;
  • velosipēda marka, modelis un rāmja numurs.

Velosipēdus bez rāmja numura nereģistrē!

Maksa par velosipēda reģistrāciju CSDD nodaļā (tajā skaitā – reģistrējot velosipēda īpašnieka maiņu) - 2,23 eiro.

CSDD nodaļā ir iespējams arī saņemt velosipēda uzlīmi. Maksa par šo pakalpojumu - 0,94 eiro. Sīkāk informācija par velosipēda uzlīmes saņemšanu sadaļā Velosipēda reģistrācijas uzlīme.