Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Vispārēja informācija

 

Saskaņā ar 20.12.2010. "Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumu" uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā par komersanta vai ārvalsts komersanta filiāles, vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā reģistrētu vai uz darba līguma pamata lietotu, vai arī no personas, kura nav komersants, patapinātu:

  1. vieglo transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas un kurš reģistrā reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis;
  2. kravas automobili ar pilnu masu līdz 3000 kg, kas ir reģistrēts kā kravas furgons un kam ir vairāk kā 3 sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu).


Nodokli maksā par attiecīgo periodu, tas ir, par tiem taksācijas gada mēnešiem, skaitot no taksācijas perioda sākuma, kuros šie transportlīdzekļi ir nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā.

Pirms tehniskās apskates (arī atkārtotas tehniskās apskates gadījumā) jāmaksā nodoklis par mēnešiem no kārtējā kalendārā gada sākuma vai mēneša, kurā transportlīdzeklis reģistrēts nodokļa maksātāja īpašumā (turējumā), līdz tehniskās apskates veikšanas brīdim, ieskaitot mēnesi, kurā tiek veikta tehniskā apskate.

Veicot vieglā automobiļa pirmreizējo reģistrāciju Latvijā, jāmaksā nodoklis par vienu mēnesi, bet atlikušo nodokļa daļu par kalendāro gadu būs jāmaksā nākamajā gadā kopā ar nākamā gada nodokļa daļu pirms tehniskās apskates.

Ja taksācijas periodā tiek reģistrēta transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja maiņa vai transportlīdzeklis tiek noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, vai tiek pārtraukta transportlīdzekļa reģistrācija uz laiku, nododot numura zīmes, nodokļa maksātājs pirms minēto darbību veikšanas samaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par iepriekšējiem taksācijas periodiem, ja tas nav bijis samaksāts, un par periodu līdz minēto darbību veikšanai attiecīgajā taksācijas periodā, ieskaitot to mēnesi, kurā tiek veiktas šīs darbības.

Transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati, īpašnieka vai turētāja maiņas reģistrāciju, transportlīdzekļa pārbūves reģistrāciju, no uzskaites noņemta transportlīdzekļa atkārtotu reģistrāciju, kā arī transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, vai transportlīdzekļa reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku, nododot numura zīmes, CSDD neveic, ja saskaņā ar šo likumu par attiecīgo transportlīdzekli nav samaksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par iepriekšējo taksācijas periodu un par periodu līdz minēto darbību veikšanai taksācijas periodā, ieskaitot to mēnesi, kurā tiek veiktas šīs darbības.

Nodokļa maksājumi, kas tiek veikti CSDD klientu apkalpošanas centrā vai CSDD e-pakalpojumos, tiek ieskaitīti valsts budžetā.

Biežāk uzdotie jautājumi par Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli: https://www.vid.gov.lv/lv/buj?field_kategorija_tid=316