Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Nodokļa atbrīvojumu deklarēšana

Nodokļa maksātājs, izmantojot e-CSDD, deklarē, ka transportlīdzeklis atbilst kādam no nosacījumiem, kad piemērojams atbrīvojums no nodokļa maksāšanas:

  1. ražotāja pilnvarotas personas īpašumā vai turējumā esoši transportlīdzekļi, kuri tiek izmantoti kā demonstrācijas transportlīdzekļi;
  2. komersantam vai ārvalsts komersanta filiālei vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi vai vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi kopā ar vieglo transportlīdzekļu tirdzniecību veido ne mazāk kā 90 procentus no kopējā apgrozījuma, par viņa īpašumā vai turējumā esošiem īstermiņa (līdz vienam gadam) iznomāšanai paredzētiem transportlīdzekļiem;
  3. transportlīdzekli nodokļa maksātājs izmanto tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām.

 

* Saskaņā ar taksometru izmantošanas kārtību (Autopārvadājumu likums,  Ministru kabineta 06.03.2018. noteikumi Nr.148 “ Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru”) nav paredzēta taksometra iznomāšanas iespēja citai personai. Līdz ar to transportlīdzekli, kuram piešķirtas taksometra numura zīmes nav iespējams deklarēt kā iznomāšanai paredzētu transportlīdzekli.

 

Deklarēšanu veic līdz tā mēneša 25.datumam, kad iestājušās tiesības uz atbrīvojumu. Atbrīvojumu sāk piemērot no nākamā mēneša un piemēro līdz attiecīgā taksācijas perioda mēnesim (to neieskaitot), kad nodokļa maksātājs deklarē transportlīdzekli kā tādu, par kuru vairs nepienākas atbrīvojums.

Attiecībā uz tādu transportlīdzekli, kuru nodokļa maksātājs ieguvis savā īpašumā vai turējumā un kuram pienākas atbrīvojums, deklarēšana par turpmāko taksācijas periodu veicama 15 dienu laikā pēc transportlīdzekļa reģistrācijas īpašumā vai turējumā.

Nodokļa maksātājam ir tiesības vienu reizi taksācijas periodā mainīt uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošanas kārtību - deklarējot atbrīvojumu vai to, ka vairs nepiemēros atbrīvojumu no nodokļa maksāšanas.

Transportlīdzekli, par kuru vairs nepienākas atbrīvojums no nodokļa maksāšanas, nodokļa maksātājs deklarē reģistrā piecu dienu laikā pēc atbrīvojuma zaudēšanas. Šajā gadījumā nodokli maksā, sākot ar to attiecīgā taksācijas perioda mēnesi, kurā atbrīvojums zaudēts.

Deklarējot reģistrā transportlīdzekli, kurš tiek izmantots vienīgi saimnieciskās darbības vajadzībām, nodokļa maksātājs norāda maršruta kontroles sistēmas darbības nodrošinātāju (nosaukums, reģistrācijas numurs), kuru iespējams reģistrā mainīt, ja nepieciešams, uzstādot transportlīdzeklim cita nodrošinātāja piedāvāto maršruta kontroles sistēmu.