Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Ar transportlīdzekļa ekspluatāciju saistītie nodokļi

Nodokļi par Latvijā nereģistrēta transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē Latvijā

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis.

Ja ārvalstī reģistrētu transportlīdzekli vada vadītājs, kura deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā, veicams transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksājums. Nodokli maksā par ārvalstīs reģistrēta M1* un N1** kategorijas transportlīdzekļa izmantošanu. Sīkāk informācija par nodokli skatāma šeit: Ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa vadīšana Latvijā.

Autoceļu lietošanas nodeva (Vinjete)

Ja ārvalstī reģistrētu transportlīdzekli vada ārvalsts iedzīvotājs, maksājama autoceļu lietošanas nodeva (Vinjete).  Nodevu maksā par valsts galveno un reģionālo autoceļu posmu lietošanu (izņemot to šķērsošanu, tostarp apļveida krustojumos) ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par 3000 kilogramiem, un kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3500 kilogramiem

Nodevu var samaksāt jebkura persona, neatkarīgi no pilsonības. Nodeva maksājama arī, ja transportlīdzeklis piedalās satiksmē ar tranzīta, tirdzniecības numura zīmēm. Sīkāk informācija par nodevu skatāma šeit: https://www.lvvignette.eu/about.

Nodokļi par Latvijā reģistrētu transportlīdzekli

Lai veiktu transportlīdzekļa reģistrāciju vai tehnisko apskati Latvijā, veicami šādi nodokļu maksājumi.

  • transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis. Nodoklis ik gadu jāmaksā visām personām, kuru īpašumā, turējumā vai valdījumā Latvijā ir vai tiek reģistrēti transportlīdzekļi (izņemot traktortehniku, tādas automobiļu piekabes un puspiekabes, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kg, tramvajus, trolejbusus, bezceļu transportlīdzekļus, sniega motociklus, mopēdus un velosipēdus) vai ar nodokli apliekamajam transportlīdzeklim tiek izsniegtas tranzīta numura zīme. Sīkāka informācija par šo nodokli skatāma šeit: Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis;
  • uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis. Nodokli maksā par komersanta vai ārvalsts komersanta filiāles, vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā reģistrētu vai uz darba līguma pamata lietotu, vai arī no personas, kura nav komersants, patapinātu:
    • vieglo transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas un kurš reģistrā reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis;
    • kravas automobili ar pilnu masu līdz 3000 kg, kas ir reģistrēts kā kravas furgons un kam ir vairāk kā 3 sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu)

Sīkāka informācija par šo nodokli skatāma šeit: Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis;

  • dabas resursu nodoklis. Nodoklis jāmaksā visām fiziskajām un juridiskajām personām par pirmo reizi Latvijā reģistrējamu kravas automašīnu ar pilnu masu ne lielāku par 3500 kg, vieglo automašīnu, triciklu vai kvadriciklu, bezceļu transportlīdzekli. Sīkāka informācija par šo nodokli skatāma šeit: Dabas resursu nodoklis.
  • autoceļu lietošanas nodeva (Vinjete). Nodevu maksā par valsts galveno un reģionālo autoceļu posmu lietošanu (izņemot to šķērsošanu, tostarp apļveida krustojumos) ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par 3000 kilogramiem, un kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3500 kilogramiem. Nodevu var samaksāt jebkura persona, neatkarīgi no pilsonības. Nodeva maksājama arī, ja transportlīdzeklis piedalās satiksmē ar tranzīta, tirdzniecības numura zīmēm. Sīkāk informācija par nodevu skatāma šeit: https://www.lvvignette.eu/about.