Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Vispārēja informācija

Uz laiku reģistrē transportlīdzekļus:

  • kuri pastāvīgi ir vai tiks reģistrēti ārvalstī un kuri ievesti Latvijā uz laiku bez nodoma tos reģistrēt Latvijā pastāvīgi;
  • kuru pastāvīga reģistrācija Latvijā ir aizliegta (piemēram, transportlīdzeklim nav veikta atbilstības novērtējuma procedūra, labās puses vadības automobiļi, kuri nav pielāgoti braukšanai pa ceļa labo pusi atbilstoši noteiktajām prasībām: Vieglā automobiļa pielāgošana labās puses kustībai, u.tml.).

Reģistrējot transportlīdzekli uz laiku, reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Ievests uz laiku", bet sadaļā "Derīga līdz" norāda laiku, uz kādu transportlīdzeklis ievests Latvijā, bet ne ilgāku par trijiem gadiem.

Transportlīdzekļus, kuru pastāvīga reģistrācija Latvijā ir aizliegta, atļauts reģistrēt vienu reizi uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Ievests uz laiku. Aizliegts reģistrēt Latvijā pastāvīgi". Šis nosacījums neattiecas uz transportlīdzekļiem, kuriem piešķirts diplomātiskais valsts reģistrācijas numurs. 

Reģistrējot transportlīdzekli uz laiku, iesniegtos dokumentus un numura zīmes uzglabā attiecīgajā CSDD nodaļā un tos izsniedz, noņemot transportlīdzekli no uzskaites izvešanai no Latvijas.

Transportlīdzekli atļauts noņemt no uzskaites izvešanai ne ātrāk kā 5 darba dienas pēc tā pirmās reģistrācijas vai atkārtotas pirmās reģistrācijas Latvijā.