Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

SAŅEMOT PAKALPOJUMUS, OBLIGĀTI JĀLIETO MUTES UN DEGUNA AIZSARGMASKA! 

Reģistrācijas termiņa pagarināšana

Ja transportlīdzeklis reģistrēts uz laiku un beidzies transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais derīguma termiņš, iespējams šo termiņu pagarināt.

Reģistrācija KAC

Transportlīdzekļa reģistrāciju veic transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs), vai viņa pilnvarota persona (skatīt sadaļu "Personas, kuras var iesniegt dokumentus transportlīdzekļa reģistrācijai CSDD") šādā kārtībā:

  • uzrāda transportlīdzekli agregātu numuru salīdzināšanai (sīkāk skatīt sadaļu “Agregātu numuru salīdzināšana”);
  • iesniedz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību;
  • uzrāda dokumentu iesniedzēja personas pasi vai ID karti. CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personas pasi vai ID karti. Ja darbību veic ārvalsts juridiskās personas pārstāvis, kas rīkojas ārvalsts juridiskās personas vārdā, pamatojoties uz statūtiem, nolikumu vai citiem tiesību aktiem par personai piešķirtajām pārstāvības tiesībām, iesniedz ne senāk kā pirms gada notariāli apliecinātu dokumentu, kurš apliecina šīs pārstāvības tiesības. Šis dokuments nav jāiesniedz, ja CSDD ir pieejama informācija no ārvalsts uzņēmumu reģistra;
  • uzrāda ne senāk kā pirms gada notariāli apliecinātu juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu, ja transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ir ārvalsts juridiska persona. Dokuments nav jāiesniedz, ja CSDD ir pieejama ārvalsts uzņēmumu reģistra informācija.

Papildus, ja transportlīdzeklis ir izslēgts no reģistra, transportlīdzekli uzrāda agregātu numuru salīdzināšanai (sīkāk skatīt sadaļu “Agregātu numuru salīdzināšana”).

Veicamie maksājumi:

CSDD pakalpojumi Cena EUR
Reģistrācija un reģistrācijas apliecība 12,28
Katra nodokļa iekasēšana, veicot nodokļa maksājumu CSDD kasē 1,20