Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

SAŅEMOT PAKALPOJUMUS, OBLIGĀTI JĀLIETO MUTES UN DEGUNA AIZSARGMASKA! 

Nepieciešamie dokumenti

 • Izziņa par transportlīdzekļu agregātu numuru salīdzināšanu;
 • Kādu no šiem dokumentiem:
  • ārvalstī iepriekš reģistrētam transportlīdzeklim - transportlīdzekļa ārvalsts reģistrācijas dokuments (dokuments nav jāiesniedz sniega motocikliem, bezceļu transportlīdzekļiem, piekabēm (puspiekabēm) un mopēdiem, ja tie ievesti no ārvalsts, kurā šos transportlīdzekļus nereģistrē);
  • jaunam, iepriekš nereģistrētam transportlīdzeklim – transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja izdots dokuments, kas apliecina konkrētā transportlīdzekļa izcelsmi vai pārdošanas faktu (dokuments nav jāiesniedz, ja transportlīdzeklis iegādāts Latvijā reģistrētā tirdzniecības uzņēmumā, kas ir izgatavotāja oficiālais pārstāvis).
 • īpašuma vai turējuma tiesības apliecinošs dokuments, ja persona, kura ievedusi transportlīdzekli, nav transportlīdzekļa reģistrētais īpašnieks;
 • dokumentu iesniedzēja personas pase vai ID karte. CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personas pasi vai ID karti. Reģistrāciju var veikt transportlīdzekļa īpašnieks un, ja transportlīdzekli reģistrē citas personas turējumā, reģistrējamais turētājs vai viņu pilnvarota persona (skatīt sadaļu "Personas, kuras var iesniegt dokumentus transportlīdzekļa reģistrācijai CSDD"). Ja darbību veic ārvalsts juridiskās personas pārstāvis, kas rīkojas ārvalsts juridiskās personas vārdā, pamatojoties uz statūtiem, nolikumu vai citiem tiesību aktiem par personai piešķirtajām pārstāvības tiesībām, iesniedz ne senāk kā pirms gada notariāli apliecinātu dokumentu, kurš apliecina šīs pārstāvības tiesības. Šis dokuments nav jāiesniedz, ja CSDD ir pieejama informācija no ārvalsts uzņēmumu reģistra;
 • ne senāk kā pirms gada notariāli apliecinātu juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu, ja transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ir ārvalsts juridiska persona. Dokuments nav jāiesniedz, ja CSDD ir pieejama ārvalsts uzņēmumu reģistra informācija;
 • ārvalstī izsniegtās numura zīmes (ja tādas ir);  
 • atbilstības apliecinājuma kopija, uzrādot oriģinālu.

Dokuments nav jāiesniedz:

 • transportlīdzeklim, kas reģistrēts pirms 2001. gada 1. janvāra, vai transportlīdzeklim, kurš reģistrēts pēc 2001. gada 1. janvāra un kura ārvalsts reģistrācijas dokumentā norādītais transportlīdzekļa izlaiduma vai transportlīdzekļa modeļa gads ir 2000. gads vai senāks;
 • pēc 2001. gada 1. janvāra iepriekš reģistrētam vieglajam automobilim, mopēdam, motociklam, triciklam vai kvadriciklam un pēc 2009. gada 29. aprīļa pirmo reizi reģistrētam kravas automobilim, piekabei (puspiekabei) vai autobusam, kas atbilst transportlīdzekļa tipam, kuram ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu (par to liecina tipa apstiprinājuma marķējums uz transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnītes, piemēram, e1*2007/46*0368);
 • Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Itālijā, Īrijā, Lielbritānijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Portugālē, Somijā, Spānijā, Vācijā, Zviedrijā, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē reģistrētam vieglajam automobilim, mopēdam, motociklam, triciklam, kvadriciklam, kravas automobilim, piekabei (puspiekabei);
 • pēc 2001. gada 1. janvāra Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Ungārijā vai Horvātijā reģistrētam vieglajam automobilim, mopēdam, motociklam, triciklam, kvadriciklam, kravas automobilim, piekabei (puspiekabei), ja tam piešķirts Eiropas Savienības, valsts tipa vai individuālais apstiprinājums. Šis nosacījums neattiecas uz autobusiem;
 • sporta vieglajam automobilim, sporta mopēdam, sporta motociklam, sporta triciklam vai kvadriciklam, kam veikta atbilstoša homologācija un kas tiks reģistrēts attiecīgās federācijas licencētam sportistam vai federācijas biedram. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Sporta";
 • sniega motociklam;
 • bezceļu transportlīdzeklim;
 • pēc 2008. gada 1. janvāra reģistrētam mopēdam, kas atbilst transportlīdzekļa tipam, kuram ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu (par to liecina tipa apstiprinājuma marķējums uz transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnītes, piemēram, e1*168/2013*0368);
 • speciālajiem militārajiem transportlīdzekļiem. 

Ja transportlīdzekļa pēdējās reģistrācijas vai iegādes valsts nav Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, transportlīdzekļa ievešana jānoformē normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā (sīkāk informāciju par šo muitas procedūru var saņemt Valsts ieņēmumu dienestā).

Ja muitas procedūra veikta Latvijā, transportlīdzekļa reģistrāciju veic pēc šī fakta pārbaudes Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmā.

Ja muitas procedūra veikta citā ES dalībvalstī, transportlīdzekļa reģistrāciju Latvijā veic, ja ieguvējs šo faktu apliecina iesniegumā.

Tirdzniecības uzņēmumā iegādāta transportlīdzekļa ES preces statusu apliecina tirdzniecības uzņēmums, norādot šo faktu īpašumtiesību apliecībā.