Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Par CSDD pakalpojumu saņemšanu ārkārtējā situācijā: ŠEIT

Nepieciešamie dokumenti

Dokumenti, kas saistīti ar personu, kura nodod transportlīdzekli tirdzniecībai:

Transportlīdzekli vai numurēto agregātu tirdzniecībai var nodot tā īpašnieks vai tā pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu - personas pasi, personas apliecību, CSDD izsniegtu vadītāja apliecību vai mācību braukšanas atļauju un pilnvarojuma gadījumā – pilnvaru (skatīt sadaļu "Personas, kas var nodot transportlīdzekli tirdzniecībai").

Dokumenti, kas saistīti ar tirdzniecībai nododamo transportlīdzekli:

Latvijā reģistrētam transportlīdzeklim:

  • reģistrācijas apliecība. Ja transportlīdzeklis noņemts no uzskaites līdz 01.01.2016., reģistrācijas apliecībai jābūt atgrieztai un tajā izdarītai CSDD atzīmei par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijas Republikā vai izvešanai no Latvijas Republikas. Ja noņemšana no uzskaites veikta pēc 01.01.2016., reģistrācijas apliecība var nebūt atgriezta un tajā var nebūt atzīmes par noņemšanu no uzskaites.

Ārvalstī reģistrētam transportlīdzeklim:

Jaunam ārvalstī nereģistrētam transportlīdzeklim:

  • transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja izdots dokuments, kas apliecina transportlīdzekļa izcelsmi un uzskaites tehniskos datus;
  • īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, ar kuru komersants iegādājies transportlīdzekli ārvalstī (vai iegādājies no izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja);
  • izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;
  • dokuments par to, ka transportlīdzekļa ievešana Eiropas Ekonomiskās zonas muitas teritorijā ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā (Muitas dokuments), ja transportlīdzeklis iegādāts vai ievests no ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts;
  • atbilstības apliecinājums, ja tāds nepieciešams transportlīdzekļa reģistrācijai (skatīt sadaļu "Pirmreizējā transportlīdzekļa reģistrācija Latvijā").

Transportlīdzeklim, kurš ir konfiscēts un atzīts par valstij piekritīgu mantu:

Transportlīdzekļa numurētajam agregātam: