Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Par CSDD pakalpojumu saņemšanu ārkārtējā situācijā: ŠEIT

Transportlīdzekļa pārreģistrācija CSDD atsavinātāja un ieguvēja klātbūtnē

Nepieciešamie dokumenti

  • Izziņa par transportlīdzekļu agregātu numuru salīdzināšanu. Ja dokumentu iesniedzējs ir pārliecinājies par transportlīdzekļa datu atbilstību, no salīdzināšanas var atteikties. Salīdzināšana ir obligāta, ja:
    • transportlīdzeklim nav identifikācijas numura vai arī tam ir vai tiks reģistrētas identifikācijas numura izmaiņas;
    • transportlīdzeklis ir izslēgts no reģistra.
  • transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība;
  • personu apliecinošs dokuments (personas pase, personas apliecība, CSDD izsniegta vadītāja apliecība vai mācību braukšanas atļauja) gan atsavinātājam - transportlīdzekļa reģistrētajam īpašniekam vai tā pārstāvim, gan ieguvējam – nākamajam transportlīdzekļa īpašniekam vai tā pārstāvim (skatīt sadaļu "Personas, kuras var iesniegt dokumentus transportlīdzekļa reģistrācijai CSDD"). Ja atsavinātājs izdarījis pilnvarojuma atzīmi īpašnieka maiņas reģistrācijai, atsavinātāja personu apliecinošs dokuments nav jāuzrāda;
  • juridiskās personas statusu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu, ja transportlīdzekļa ieguvējs ir juridiska persona. Dokuments nav jāiesniedz, ja juridiskā persona reģistrēta Uzņēmumu reģistrā vai tās juridiskais statuss ir noteikts ar likumu. Reģistrējot transportlīdzekli ārvalsts juridiskai personai īpašumā, iesniedz ne senāk kā pirms gada notariāli apliecinātu juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu (izņemot, ja CSDD ir pieejama informācija ārvalsts uzņēmumu reģistrā).