Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Par CSDD pakalpojumu saņemšanu ārkārtējā situācijā: ŠEIT

Izsniedzamie dokumenti

Dokumenti, kas saistīti ar personu, kura iegādājas transportlīdzekli:

Transportlīdzekļa vai numurētā agregāta ieguvējam vai tā pārstāvim jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas pase vai personas apliecība, CSDD izsniegta vadītāja apliecība vai mācību braukšanas atļauja).

Ja transportlīdzekli vai numurēto agregātu ieguvēja vārdā iegādājas ieguvēja pārstāvis, papildus jāuzrāda dokuments (pilnvara), kas apliecina pārstāvja tiesības iegādāties transport­līdzekli vai numurēto agregātu, un jāiesniedz šī dokumenta kopiju (dokuments nav jāuzrāda, ja komersanta rīcībā ir Uzņēmumu reģistra informācija par šīs personas pārstāvja tiesībām).

Ja transportlīdzekļa vai numurētā agregāta īpašnieks ir fiziska persona, pilnvarojumam ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums.

Dokumenti, kas apliecina transportlīdzekļa iegādi tirdzniecības vietā:

Transportlīdzekļa vai numurētā agregāta ieguvējam vai tā pārstāvim komersants izsniedz īpašumtiesību apliecību (sīkāk informācija sadaļā Īpašumtiesību apliecības noformēšana).

Ja pircējs par darījumu norēķinās bezskaidras naudas norēķinu veidā, komersants transportlīdzekļa vai numurēta agregāta ieguvējam izsniedz attaisnojuma dokumentu, kas noformēts atbilstoši grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Ja pircējs par darījumu norēķinās atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību, komersants transportlīdzekļa vai numurēta agregāta ieguvējam izsniedz normatīvajiem aktiem atbilstošu kases čeku. Attaisnojuma dokumentā vai kases čekā norāda transportlīdzekļa vai numurētā agregāta pārdošanas cenu un izsniegtās īpašumtiesību apliecības numuru.

Ja izsniegtā īpašumtiesību apliecība ir nozaudēti, ieguvējs var saņemt nozaudētā dokumenta dublikātu, iesniedzot komersantam iesniegumu dublikāta izsniegšanai.

Dokumenti, kas saistīti ar pārdoto transportlīdzekli:

Latvijā reģistrētam transportlīdzeklim:

  • reģistrācijas apliecība, kuras atvērumā sadaļā "Atzīme par transporta līdzekļa īpašnieka maiņu" komersants norāda komersanta nosaukumu, īpašumtiesību apliecības numuru un izdošanas datumu. Ierakstu komersanta pārstāvis apliecina ar parakstu.

Ārvalstī reģistrētam transportlīdzeklim:

Jaunam ārvalstī nereģistrētam transportlīdzeklim:

  • transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja izdots dokuments, kas apliecina transportlīdzekļa izcelsmi un uzskaites tehniskos datus. Dokuments nav jāizsniedz, ja komersants, kurš pārdevis transportlīdzekli ir transportlīdzekļa izgatavotājs vai tā oficiālais pārstāvis un noslēdzis ar CSDD atbilstošu sadarbības līgumu;
  • izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu, ja tāda ir komersanta rīcībā un tā ir derīga;
  • muitas dokuments, ja tādam ir jābūt komersanta rīcībā, pieņemot transportlīdzekli tirdzniecībā;
  • atbilstības apliecinājums, ja tāds nepieciešams transportlīdzekļa reģistrācijai (skatīt sadaļu "Pirmreizējā transportlīdzekļa reģistrācija Latvijā").

Transportlīdzeklim, kurš ir konfiscēts un atzīts par valstij piekritīgu mantu:

Transportlīdzekļa numurētajam agregātam:

  • CSDD izziņa par numurētā agregāta piederību vai akts par mantas nodošanu realizācijai, ja numurēto agregātu kā valstij piekritīgo mantu tirdzniecībai nodevušas kompetentas valsts vai pašvaldību iestādes;
  • izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu, ja tāda ir komersanta rīcībā un tā ir derīga.