Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Par CSDD pakalpojumu saņemšanu ārkārtējā situācijā: ŠEIT

Īpašumtiesību apliecības noformēšana

Pārdodot transportlīdzekli vai tā numurēto agregātu, tirdzniecības reģistrā noformē īpašumtiesību apliecību.

Īpašumtiesību apliecību noformē tirdzniecības vietā klientu apkalpošanai paredzētajā telpā, izdrukājot datus no tirdzniecības reģistra.

Īpašumtiesību apliecība, kas nav noformēta atbilstoši likumdošanā noteiktajām prasībām, nav derīga transportlīdzekļa vai numurētā agregāta reģistrācijai CSDD.

Noformējot īpašumtiesību apliecību, datus par transportlīdzekli vai numurēto agregātu iegūst no tirdzniecības reģistra. Papildus tirdzniecības reģistrā (īpašumtiesību apliecībā) norāda ieguvēja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ārvalstniekiem tikai dzimšanas datumu, ja tam nav piešķirts personas kods) un dzīvesvietu vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi.

Ja transportlīdzekļa ieguvējs ir ārvalsts fiziska vai juridiska persona, kam nav pastāvīgas dzīvesvietas (atrašanās vietas) Latvijā, adresi nenorāda, bet izdara atzīmi "Ārvalsts". Ja īpašumtiesību apliecību izsniedz fiziskai personai, tirdzniecības reģistrā norāda arī ieguvēja uzrādītā personu apliecinošā dokumenta sēriju un numuru.

Noformējot īpašumtiesību apliecību, transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā tiek izdarīta atzīme par transportlīdzekļa nodošanu īpašumā ieguvējam.

Ja transportlīdzekli vai numurēto agregātu ieguvēja vārdā iegādājas ieguvēja pārstāvis, tirdzniecības reģistrā papildus ieguvēja datiem norāda ieguvēja pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, uzrādītā personu apliecinošā dokumenta sēriju un numuru, kā arī tā dokumenta (pilnvaras) numuru un izsniegšanas datumu, kas apliecina ieguvēja pārstāvja tiesības rīkoties ieguvēja vārdā, izņemot gadījumu, ja par ieguvēja pārstāvja tiesībām rīkoties ieguvēja vārdā komersanta pārstāvis ir pārliecinājies pēc komersanta rīcībā esošās Uzņēmumu reģistra informācijas.

Īpašumtiesību apliecībā norāda dokumentus, kuri kopā ar īpašumtiesību apliecību izsniegti ieguvējam.

Komersanta pārstāvis - persona, kas izsniedz īpašumtiesību apliecību, apliecina to ar parakstu.