Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Transportlīdzekļa nodošana apstrādes uzņēmumam

Saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumu transportlīdzekļa īpašnieka pienākums ir nodrošināt, lai jebkurš tā īpašumā esošs nolietots transportlīdzeklis tiktu nodots apstrādes uzņēmumam. Savukārt, apstrādes uzņēmums nodrošina to, ka nolietota transportlīdzekļa īpašnieks var šo transportlīdzekli nodot apstrādes uzņēmuma pieņemšanas punktā bez jebkādām izmaksām, ja nolietotajam transportlīdzeklim netrūkst nozīmīgāko sastāvdaļu — motora, stūres mehānisma, šasijas, transmisijas, kā arī ja transportlīdzeklī nav papildu atkritumu un transportlīdzeklis nav reģistrēts komercķīlu reģistrā.

Ja transportlīdzeklis jātransportē līdz apstrādes uzņēmumam, transportlīdzekļa īpašnieks par to vienojas ar apstrādes uzņēmumu atsevišķi. Tāpat arī ar apstrādes uzņēmumu jāvienojas atsevišķi, ja transportlīdzekļa īpašnieks vēlas sev paturēt un turpmāk izmantot atsevišķas transportlīdzekļa sastāvdaļas.

Apstrādes uzņēmums pieņem nolietotu transportlīdzekli apstrādei, ja kopā ar transportlīdzekli apstrādes uzņēmumam iesniedz:

  • transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentu un transportlīdzekļu numura zīmes, ja tādas ir;
  • īpašuma tiesību maiņu apliecinošu dokumentu, ja persona, kas nodod transportlīdzekli apstrādei, nav transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa īpašnieks vai tā pilnvarotā persona. Ja īpašuma tiesību maiņa noformēta CSDD e-pakalpojumos, transportlīdzekļa īpašnieka maiņu apliecina CSDD elektroniski noformētais un ieguvējam e-pastā nosūtītais “Apliecinājums par transportlīdzekļa īpašuma tiesību nodošanu”;
  • personu apliecinošs dokuments (personas pase, personas apliecība, CSDD izsniegta vadītāja apliecība vai mācību braukšanas atļauja) personai, kura veic darbību. Darbību var veikt jebkura pilngadīga persona. Transportlīdzekli apstrādes uzņēmumam var nodot transportlīdzekļa īpašnieks vai īpašnieka pārstāvis, iesniedzot attiecīgu pilnvaru vai tās kopiju, uzrādot oriģinālu. Fiziskas personas izsniegtai pilnvarai nepieciešams zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums.

Atmestu nolietotu transportlīdzekli apstrādes uzņēmumam nodod Ministru Kabineta 04.10.2005 noteikumu Nr. 748 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu atzīšanu par atmestiem un kārtību, kādā atmestus nolietotus transportlīdzekļus nodod apstrādes uzņēmumam” noteiktajā kārtībā.