Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Transportlīdzekļa noņemšana no uzskaites izvešanai no Latvijas

Nepieciešamie dokumenti

  • Izziņa par transportlīdzekļu agregātu numuru salīdzināšanu. Ja dokumentu iesniedzējs ir pārliecinājies par transportlīdzekļa datu atbilstību, no salīdzināšanas var atteikties. Salīdzināšana ir obligāta, ja:
    • transportlīdzeklim nav identifikācijas numura vai arī tam ir vai tiks reģistrētas identifikācijas numura izmaiņas;
    • transportlīdzeklis ir izslēgts no reģistra;
  • transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība un transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmes. Numura zīmes tiek iznīcinātas, bet reģistrācijas apliecību izsniedz atpakaļ transportlīdzekļa īpašniekam. Ja transportlīdzeklis jau reģistrēts ārvalstī un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība un numura zīmes nodoti ārvalsts reģistram, jāiesniedz dokuments, kas apliecina transportlīdzekļa reģistrācijas faktu ārvalstī (ārvalsts reģistrācijas dokumentu vai ārvalsts reģistra apliecinātu šī dokumenta kopiju, izziņu no ārvalsts reģistra vai tml.). Dokuments nav nepieciešams, ja CSDD ir pieeja attiecīgās valsts transportlīdzekļu reģistram un tajā ir informācija par transportlīdzekļa pārreģistrācijas faktu ārvalstī;
  • personu apliecinošs dokuments (personas pase, personas apliecība, CSDD izsniegta vadītāja apliecība vai mācību braukšanas atļauja). Noņemšanu no uzskaites var veikt transportlīdzekļa īpašnieks vai viņa pilnvarota persona (skatīt sadaļu "Personas, kuras var iesniegt dokumentus transportlīdzekļa reģistrācijai CSDD").