Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Transportlīdzekļa noņemšana no uzskaites izvešanai no Latvijas

Vispārēja informācija

Ja transportlīdzekli paredzēts izvest no Latvijas pārreģistrācijai vai atsavināšanai citā valstī, tas jānoņem no uzskaites izvešanai no Latvijas.

Sākot no 01.01.2016, ja transportlīdzekli noņem no uzskaites izvešanai uz Eiropas Savienības dalībvalsti, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ierakstu par noņemšanu no uzskaites neizdara. Par to tiek izdarīta tikai atzīme Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Ja transportlīdzekli izved uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, vai transportlīdzekļa īpašniekam nav zināms, uz kuru valsti transportlīdzeklis tiks izvests, transportlīdzekļa, reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites" norāda "Noņemts no uzskaites izvešanai no LR".

Noņemot transportlīdzekli no uzskaites izvešanai no Latvijas, tiek izbeigta reģistrētā turētāja atbildība par pārkāpumiem, kas ar transportlīdzekli izdarīti ceļu satiksmē.

Lai ar transportlīdzekli, kurš noņemts no uzskaites izvešanai no Latvijas, piedalītos ceļu satiksmē, jāsaņem tranzīta numuri (skatīt sadaļu "Tranzīta numura zīmju saņemšana").

Ja transportlīdzekli noņem no uzskaites izvešanai no Latvijas bez tranzīta numura zīmju izsniegšanas un ir veikta transportlīdzekļa īpašnieka maiņa, pirms transportlīdzekļa noņemšanas no uzskaites izvešanai no Latvijas jāveic īpašnieka maiņas reģistrācija (informāciju par īpašnieku maiņas reģistrācijas veidiem skatīt sadaļā "Transportlīdzekļa reģistrācija").

Ievērībai!

  • Transportlīdzekli noņem no uzskaites izvešanai no Latvijas ne ātrāk kā piecas darbdienas pēc tā pirmās reģistrācijas vai atkārtotas pirmās reģistrācijas Latvijā.
  • Ja citā Eiropas Savienības dalībvalstī iegādātu 5 gadus vai jaunāku M1 (tai skaitā M1G) vai N1 (tai skaitā N1G) kategorijas transportlīdzekli reģistrē juridiskā persona savā īpašumā vai turējumā, transportlīdzekli aizliegts noņemt no uzskaites atsavināšanai vai izvešanai no Latvijas 15 dienas. Šajā gadījumā CSDD vienlaikus ar transportlīdzekļa reģistrāciju reģistrē atsavināšanas aizliegumu uz 15 dienām un informāciju par transportlīdzekli elektroniski nodod Valsts ieņēmumu dienestam (VID). Ja VID saistībā ar reģistrēto transportlīdzekli uzsāk nodokļu administrēšanas pasākumus, tas par attiecīgo transportlīdzekli reģistrē atsavināšanas aizliegumu. Ja VID neuzsāk nodokļu administrēšanas pasākumus, pēc 15 dienām atsavināšanas aizliegums tiek dzēsts automātiski. VID aizliegumu dzēš, kad ir pabeigti nodokļu administrēšanas pasākumi vai tiek samaksāta drošības nauda. Sīkāku informāciju par šo procedūru var saņemt VID.

Papildu informācija
Eiropas Savienības dalībvalstīm ir noteikta vienota kārtība attiecībā uz gadījumiem, ja vienā dalībvalstī reģistrētu transportlīdzekli pārreģistrē citā dalībvalstī. Dalībvalstij informācija par iepriekš citā dalībvalstī reģistrēta transportlīdzekļa pārreģistrāciju jānosūta 2 mēnešu laikā iepriekšējās reģistrācijas dalībvalstij. Ja CSDD saņem informāciju par Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa pārreģistrāciju citā dalībvalstī, CSDD transportlīdzekli izslēdz no reģistra 2 mēnešu laikā kopš informācijas par saņemšanas brīža. Ņemot vērā, ka katra dalībvalsts šo informāciju nosūta savā laikā, turklāt tikai gadījumos, ja transportlīdzeklis tiek reģistrēts attiecīgajā valstī pastāvīgi, CSDD iesaka pirms transportlīdzekļa izvešanas no Latvijas, noņemt to no uzskaites izvešanai augstāk minētajā kārtībā