Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Transportlīdzekļa izslēgšana no reģistra

Transportlīdzekli izslēdz no transportlīdzekļu reģistra šādos gadījumos:

  • ja transportlīdzeklis pastāvīgi reģistrēts ārvalstī un par šo faktu ir saņemta informācija no attiecīgās ārvalsts reģistra vai uzrādīts attiecīgās valsts ārvalsts reģistra izsniegts dokuments. CSDD ir nodrošināta informācijas saņemšana no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm;
  • ja transportlīdzeklim 3 gadus nav veikta valsts tehniskā apskate un tas nav arī uzrādīts agregātu numuru salīdzināšanai. No reģistra neizslēdz transportlīdzekļus, kuriem nav jāveic tehniskā apskate (mopēdi, sniega motocikli, bezceļu transportlīdzekļi, līdz 1944.gadam izgatavotie vēsturiskie transportlīdzekļi) un transportlīdzekļus, kuru reģistrācija pārtraukta, nododot numura zīmes;
  • ja saņemts īpašnieka iesniegums par numurētā agregāta bojāeju vai piecus gadus transportlīdzekļu reģistrā ar šo numurēto agregātu nav veikta neviena reģistrācijas darbība.

Izslēgšanu no reģistra veic CSDD automātiski, iestājoties minētajiem nosacījumiem, transportlīdzekļu reģistrā izdarot atzīmi "Izslēgts no reģistra". Šādā gadījumā transportlīdzeklim piešķirtā numura zīme un reģistrācijas apliecība tiek anulēta (t.i. atzīta par nederīgu uz transportlīdzekļa izslēgšanas no reģistra laiku) un ar transportlīdzekli aizliegts piedalīties ceļu satiksmē, izņemot gadījumu, kad tam ir derīga vienas dienas atļauja piedalīties ceļu satiksmē, lai veiktu tehnisko apskati.

Atjaunot uzskaitē transportlīdzekli, kurš izslēgts no reģistra, ja vismaz 3 gadus ar to nav veiktas darbības, iespējams kādā no minētajiem veidiem:

  • transportlīdzekli uzrāda agregātu numuru salīdzināšanai (skatīt sadaļu "Izziņa par transportlīdzekļu agregātu numuru salīdzināšanu") un reģistrējot atjauno uzskaitē. Darbību var veikt transportlīdzekļa īpašnieks vai viņa pilnvarota persona (skatīt sadaļu "Personas, kuras var iesniegt dokumentus transportlīdzekļa reģistrācijai CSDD"), iesniedzot transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību un veicot maksu par CSDD pakalpojumiem (4,60 eiro apmērā, ja nesaņem jaunu reģistrācijas apliecību vai 12,28 eiro, ja saņem jaunu reģistrācijas apliecību).
  • transportlīdzeklim veic valsts tehnisko apskati (skatīt sadaļu "Tehniskā apskate"), papildus noteiktajiem maksājumiem par apskati un veicot arī maksu par CSDD pakalpojumiem (4,11 eiro apmērā par transportlīdzekļa atjaunošanu uzskaitē). Transportlīdzekli var atjaunot uzskaitē, veicot tehnisko apskati, var tikai gadījumā, ja pirms izslēgšanas no reģistra transportlīdzeklis bijis uzskaitē. Ja pirms izslēgšanas no reģistra transportlīdzeklis bija noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā, to atjauno uzskaitē uzrādot agregātu numuru salīdzināšanā un reģistrējot.

Atjaunojot transportlīdzekli uzskaitē, nomaksā valsts noteiktos nodokļus: