Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Vispārēja informācija

Ceļu satiksmes likums dod tiesības transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajam īpašniekam ierobežot darbības ar viņa transportlīdzekli CSDD citām personām (piemēram, veikt valsts tehnisko apskati). Šo darbību sauc par īpašnieka liegumu CSDD.

Īpašnieka liegumu CSDD persona var uzlikt, piemēram, šādos gadījumos:

  • ja īpašniekam nepieciešams aizliegt darbības CSDD, lai veiktu atsavinātā transportlīdzekļa pārreģistrāciju vai ierobežotu tā lietošanu;
  • kā papildu iespēju īpašnieka izdotas pilnvaras atsaukumam;
  • īpašnieka aizdomu gadījumā par iespējamām prettiesiskām darbībām, izmantojot viltotus dokumentus.

Īpašnieka liegumu CSDD persona nevar uzlikt:

  • ja transportlīdzeklis noņemts no uzskaites;
  • kā saistības izpildes nodrošinājumu vai aizliegumu citai īpašnieka – juridiskas personas – atbildīgai personai veikt kādas darbības ar juridiskas personas transportlīdzekli, ja šai personai ir tiesības rīkoties juridiskās personas vārdā bez citām atbildīgajām personām.

Īpašnieka liegums neaizliedz citai personai izmantot transportlīdzekli dalībai ceļu satiksmē, kā arī neatbrīvo no atbildības par rīcību ar auto. Liegums arī neierobežo transportlīdzekļa pārreģistrāciju ārvalstīs, ja attiecīgā valsts neveiks atsevišķu pieprasījumu par atļauju reģistrēt konkrēto transportlīdzekli ārpus Latvijas.

Īpašnieka liegumu transportlīdzekļa īpašnieks var reģistrēt un pēc tam dzēst:

  • e-CSDD;
  •  jebkurā no CSDD klientu apkalpošanas centriem;
  •  nosūtot iesniegumu lieguma reģistrācijai vai dzēšanai pa pastu. Šajā gadījumā iesniegumam nepieciešams zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā minētas personas apliecinājums.

Pievienotie faili