Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

SAŅEMOT PAKALPOJUMUS, OBLIGĀTI JĀLIETO MUTES UN DEGUNA AIZSARGMASKA! 

Samaksas iespējas

Nodokli var samaksāt:

  • CSDD kasē. Maksa par nodokļa iekasēšanu 1,20 eiro (ieskaitot PVN). Maksājumi veicami skaidrā naudā vai ar maksājumu karti;
  • e.CSDD ar maksājuma karti. Maksa par nodokļa maksājuma datu apstrādi 1,02 eiro (ieskaitot PVN);
  • ar bezskaidras naudas pārskaitījumu.

Naudas pārskaitījuma gadījumā CSDD pakalpojumi var tikt sniegti, kad:
1) nodokļa maksājums ir saņemts Valsts Kasē un informācija par to pieejama elektronisko norēķinu sistēmā "eKase". Valsts kases mājas lapā: https://www.kase.gov.lv/noderigi/budzeta-veikta-maksajuma-parbaude maksātājam ir iespēja pārliecināties, vai maksājums ir saņemts norādītajā valsts budžeta kontā;
2) ja nodokļa maksājums veikts par vairākiem transportlīdzekļiem vienā maksājumā, nodokļa maksātājs, izmantojot e-CSDD, reģistrā ir sasaistījis informāciju par maksājuma mērķi ar tā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, par kuru veikts nodokļa maksājums.

Maksājumu apliecinošā dokumentā (pārskaitījumā) jābūt norādītai šādai informācijai:

  • maksātājam (īpašniekam vai personai, kas veic maksājumu);
  • transportlīdzekļa markai un modelim;
  • transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuram. Ja transportlīdzeklim vēl nav piešķirts valsts reģistrācijas numurs, norāda transportlīdzekļa identifikācijas (šasijas) numuru.
  • maksājuma veidam – transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis vai transportlīdzekļu ikgadējā nodeva;
  • laikposmam (gads un mēnesis), par kuru maksā nodokli;
  • maksājuma apmēram;
  • nodokļa saņēmēja rekvizītiem.

Ja maksājumu apliecinošajā dokumentā nevar norādīt visu šo informāciju, tam pievieno pielikumu, kurā norādīta augstāk minētā informācija, pielikumu apliecina ar transportlīdzekļu īpašnieka, maksātāja vai dokumenta iesniedzēja parakstu un ir norādīts tā atšifrējums. Šo pielikumu jānosūta uz e-pastu: palidziba@csdd.gov.lv.

Konts transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa maksājumiem (nodokļa saņēmēja rekvizīti):

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas numurs: 90000050138
Kods: TRELLV22
Konta numurs fiziskām personām: LV61TREL1060000545100
Konta numurs juridiskām personām: LV77TREL1060000545200

Nodokli kā obligātu maksājumu valsts pamatbudžetā iemaksā bez rēķina izrakstīšanas.