Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Vispārēja informācija

Saskaņā ar 20.12.2010. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumu nodoklis ik gadu jāmaksā visām personām:

  • kuru īpašumā, turējumā vai valdījumā Latvijā ir vai tiek reģistrēti transportlīdzekļi (izņemot traktortehniku, tādas automobiļu piekabes un puspiekabes, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kg, tramvajus, trolejbusus, bezceļu transportlīdzekļus, sniega motociklus, mopēdus un velosipēdus);
  • kuras transportlīdzeklim saņem tranzīta numura zīmes.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā par kārtējo kalendāro gadu un par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem, ja nodoklis par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem nav maksāts un transportlīdzeklis ir bijis uzskaitē.

Nodokli par katru Latvijā reģistrētu vai pirmo reizi reģistrējamu transportlīdzekli maksā reizi gadā neatkarīgi no tā, cik reižu kalendārā gada laikā attiecīgajam transportlīdzeklim tiek veikta valsts tehniskā apskate vai tas tiek reģistrēts.

UZMANĪBU!
Ņemot vērā dažādās nodokļa samaksas iespējas (CSDD e-pakalpojumos, CSDD klientu apkalpošanas centros vai ar pārskaitījumu uz Valsts kases norēķinu kontu), CSDD nevar nodrošināt samaksu apliecinošās informācijas apriti gadījumos, kad nodokļa maksājums veikts ar pārskaitījumu uz Valsts kases norēķinu kontu nepilnā apjomā.

CSDD klientu apkalpošanas centrā nav iespējams veikt transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa piemaksu vai daļēju samaksu.

Ja esat izvēlējies veikt transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa nomaksu pa daļām, pirms CSDD klientu apkalpošanas centra apmeklējuma nepieciešams pārliecināties, ka nodokļa samaksa Valsts kasē ir saņemta pilnā (likumā noteiktajā) apmērā.

Nodokļa maksājumi, kas tiek veikti CSDD klientu apkalpošanas centrā vai CSDD e-pakalpojumos, tiek ieskaitīti valsts budžetā.

 VID informatīvie un metodiskie materiāli par Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli: https://www.vid.gov.lv/lv/informativie-un-metodiskie-materiali-10