Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

SAŅEMOT PAKALPOJUMUS, OBLIGĀTI JĀLIETO MUTES UN DEGUNA AIZSARGMASKA! 

Likme puspiekabēm

Nodokli nemaksā par puspiekabēm ar pilnu masu līdz 3500 kg. Vienass puspiekabei ar pilnu masu virs 3500 kg nodokļa likme ir 59,76 eiro.

Divasu, trīsasu un vairāk asu puspiekabēm ar pilnu masu virs 3500 kg nodokļa likmi nosaka atbilstoši šo puspiekabju asu skaita, pilnas masas un šīs puspiekabes velkošo seglu vilcēju pašmasas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums). 

 * Puspiekabi velkošā seglu vilcēja parametrus persona deklarē CSDD klientu apkalpošanas centrā.

Ja iepriekšējos kalendārajos gados transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par divasu, trīsasu vai četrasu puspiekabi nav maksāts, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmi puspiekabei par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem aprēķina, pieņemot, ka puspiekabe vilkta ar trīsasu seglu vilcēju, kuram ir dzenošā tilta mehāniskais atsperojums.

Tādām divasu, trīsasu vai četrasu puspiekabēm, kuras 2010.gadā bija reģistrētas Latvijā un par kurām bija jāmaksā transportlīdzekļu ikgadējā nodeva par 2010.gadu, bet šī nodeva nav maksāta, transportlīdzekļu ikgadējās nodevas likmi aprēķina, pieņemot, ka puspiekabe vilkta ar trīsasu seglu vilcēju, kuram ir dzenošā tilta mehāniskais atsperojums, un piemērojot attiecīgo nodevas likmi, kāda 2010.gadā bija noteikta likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu".

Ekspluatācijas nodokļa aprēķinam izmanto transportlīdzekļu reģistrā esošos transportlīdzekļa tehniskos datus. Ja transportlīdzekļu reģistrā nav informācijas par transportlīdzekļa pilno masu, veic transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu.

Ja transportlīdzekļu reģistrā nav informācijas par transportlīdzekļa asu skaitu vai dzenošā tilta atsperojuma veidu, ekspluatācijas nodokli aprēķina un iekasē, pamatojoties uz nodokļa maksātāja sniegto informāciju, kas iekļauta deklarācijā par transportlīdzekļa tehniskajiem datiem.

Divasu, trīsasu un vairāk asu puspiekabei, ja transportlīdzekļu reģistrā nav informācijas par to velkošā kravas automobiļa tehniskajiem datiem (pilna masa, asu skaits, dzenošā tilta atsperojuma veids) vai šie dati ir mainījušies, deklarācijā papildus norāda arī velkošā kravas automobiļa tehniskos datus.

Deklarāciju sastāda atsevišķi katra transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa aprēķināšanai.

Piemērojot ekspluatācijas nodokļa likmi divasu, trīsasu un vairāk asu puspiekabei, seglu vilcēja pašmasas un puspiekabes pilnas masas summu nosaka, puspiekabes reģistrācijas apliecībā norādītajai puspiekabes pilnai masai pieskaitot:

  • 7000 kg, ja puspiekabe saskaņā ar deklarāciju galvenokārt tiek vilkta ar divasu seglu vilcēju;
  • 8000 kg, ja puspiekabe saskaņā ar deklarāciju galvenokārt tiek vilkta ar trīsasu seglu vilcēju.

Ja Latvijā reģistrētai puspiekabei kārtējā kalendāra gadā ir mainījies vilcējs, ar kuru tā galvenokārt tiek izmantota šajā gadā, transportlīdzekļa īpašnieks sniedz informāciju, kas tiek iekļauta deklarācijā. Ekspluatācijas nodokli iekasē atbilstoši deklarācijā norādītajiem datiem.

Ja ekspluatācijas nodokli maksā par puspiekabi, kura pēdējo reizi reģistrēta līdz 1998.gada 1.aprīlim un ekspluatācijas nodoklis par to iepriekš nav maksāts, veic transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu un ekspluatācijas nodokli iekasē atbilstoši salīdzināšanā noteiktajiem datiem.

Par puspiekabi, kura galvenokārt tiks izmantota kopā ar piekabi seglu vilcēju un kravas transportlīdzekli, kurš nav seglu vilcējs (t.i., divkāršā sakabē), ekspluatācijas nodokļa maksātājs deklarē kravas seglu vilcēja datus, ar kuru šī puspiekabe tiks vilkta Latvijā, un ekspluatācijas nodokli iekasē saskaņā ar noteikto likmi šādai kombinācijai.

Informācija par cenu piedāvājumu pieejama šeit