Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

SAŅEMOT PAKALPOJUMUS, OBLIGĀTI JĀLIETO MUTES UN DEGUNA AIZSARGMASKA! 

Likme piekabēm

Nodokli nemaksā par piekabēm ar pilnu masu līdz 3500 kg. Vienass piekabei ar pilnu masu virs 3500 kg nodokļa likme ir 59,76 eiro.

Divasu, trīsasu un vairāk asu piekabēm ar pilnu masu virs 3500 kg nodokļa likmi nosaka atbilstoši šo piekabju asu skaita, pilnas masas un šīs piekabes velkošo kravas automobiļu pilnas masas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums).

 

 

* Piekabi velkošā kravas auto parametrus persona deklarē CSDD nodaļā.

Ja iepriekšējos kalendārajos gados transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par divasu, trīsasu vai četrasu piekabi nav maksāts, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmi piekabei par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem aprēķina, pieņemot, ka piekabe vilkta ar trīsasu seglu vilcēju, kuram ir dzenošā tilta mehāniskais atsperojums.

Tādām divasu, trīsasu vai vairāk asu piekabēm, kuras 2010.gadā bija reģistrētas Latvijā un par kurām bija jāmaksā transportlīdzekļu ikgadējā nodeva par 2010.gadu, bet šī nodeva nav maksāta, transportlīdzekļu ikgadējās nodevas likmi aprēķina, pieņemot, ka piekabe vilkta ar trīsasu kravas automobili, kuram ir dzenošā tilta mehāniskais atsperojums, un piemērojot attiecīgo nodevas likmi, kāda 2010.gadā bija noteikta likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu".

Ekspluatācijas nodokļa aprēķinam izmanto transportlīdzekļu reģistrā esošos transportlīdzekļa tehniskos datus. Ja transportlīdzekļu reģistrā nav informācijas par transportlīdzekļa pilno masu, veic transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu.

Ja transportlīdzekļu reģistrā nav informācijas par transportlīdzekļa asu skaitu vai dzenošā tilta atsperojuma veidu, ekspluatācijas nodokli aprēķina un iekasē, pamatojoties uz nodokļa maksātāja sniegto informāciju, kas iekļauta deklarācijā par transportlīdzekļa tehniskajiem datiem.

Divasu, trīsasu un vairāk asu piekabei, ja transportlīdzekļu reģistrā nav informācijas par to velkošā kravas automobiļa tehniskajiem datiem (pilna masa, asu skaits, dzenošā tilta atsperojuma veids) vai šie dati ir mainījušies, deklarācijā papildus norāda arī velkošā kravas automobiļa tehniskos datus.

Deklarāciju sastāda atsevišķi katra transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa aprēķināšanai.

Ja Latvijā reģistrētai piekabei kārtējā kalendāra gadā ir mainījies vilcējs, ar kuru tā galvenokārt tiek izmantota šajā gadā, transportlīdzekļa īpašnieks sniedz informāciju, kas tiek iekļauta deklarācijā. Ekspluatācijas nodokli iekasē atbilstoši deklarācijā norādītajiem datiem.

Ja ekspluatācijas nodokli maksā par piekabi, kura pēdējo reizi reģistrēta līdz 1998.gada 1.aprīlim un ekspluatācijas nodoklis par to iepriekš nav maksāts, veic transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu un ekspluatācijas nodokli iekasē atbilstoši salīdzināšanā noteiktajiem datiem.

Informācija par cenu piedāvājumu pieejama šeit