Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Atvieglojumi nodokļa maksāšanā

Saskaņā ar 20.12.2010. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumu transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksas atvieglojums:

1. 50 procentu apmērā pienākas par transportlīdzekli (izņemot operatīvo), kura īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir:

  • Iekšlietu ministrijas padotībā esoša iestāde;
  • Aizsardzības ministrijas padotībā esoša institūcija vai Nacionālie bruņotie spēki;
  • pašvaldības policijas iestāde.

2. 50 procentu apmērā pienākas daudzbērnu ģimenei par vienu no tās locekļa īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli, ja minētais transportlīdzeklis ir reģistrēts kā:

  • vieglais pasažieru vai plašlietojuma;
  • kravas transporta kaste vai furgons, ja attiecīgā automobiļa pasažiera sēdvietu skaits pārsniedz četras vietas;
  • autobuss ar pasažieru sēdvietu skaitu līdz 16 vietām;
  • vieglais, kravas vai autobuss speciālais dzīvojamais.

3. 25 procentu apmērā pienākas par kravas automobili, kas pēc savas konstrukcijas paredzēts dažādu kravu pārvadāšanai, un piekabi vai puspiekabi, kas pēc savas konstrukcijas paredzēta dažādu kravu pārvadāšanai, kura īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir:

  • lauksaimniecības produktu ražotājs, ja reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātāji no saimnieciskās darbības;
  • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
  • atzīta akvakultūras (dīķsaimniecības tipa) saimniecība, reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātāji no saimnieciskās darbības

Papildus nosacījumus skat. minētā likuma 7.panta 4.punktā.

4. 25 procentu apmērā pienākas fiziskai vai juridiskai, kas ieļauta Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēju datubāzē, par transportlīdzekļiem, ar kuriem veic kravas pašpārvadājumus Papildus nosacījumus skat. minētā likuma 7.panta 4.1punktā.