Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Tirdzniecības vietas reģistrācija

Ievērībai

Ja ir mainīts komersanta nosaukums, reģistrētā adrese vai tirdzniecības vietas plāns, 5 darbdienu laikā pēc šo izmaiņu rašanās komersants iesniedz CSDD iesniegumu vai paziņo CSDD attiecīgo informāciju, izmantojot tirdzniecības reģistra tiešsaistes formu vai CSDD oficiālo tirdzniecības reģistra elektroniskā pasta adresi.

Ja pašvaldība mainījusi tirdzniecības vietas adresi, mēneša laikā pēc šo izmaiņu rašanās komersants iesniedz CSDD iesniegumu un dokumentu, kas apliecina citas adreses piešķiršanu tirdzniecības vietai (dokumentu neiesniedz, ja CSDD rīcībā jau ir šāda informācija).

Ja komersants vēlas nodarboties ar cita veida transportlīdzekļu vai numurēto agregātu tirdzniecību, nekā to iepriekš norādījis iesniegumā, reģistrējot tirdzniecības vietu, CSDD attiecīgās izmaiņas reģistrē pēc komersanta iesnieguma saņemšanas, ja tirdzniecības vietā ir atbilstoša platība šo transportlīdzekļu vai numurēto agregātu tirdzniecībai.

Komersanta tirdzniecības vietu izslēdz no Tirdzniecības reģistra šādos gadījumos:

  • komersants pārtrauc transportlīdzekļu un numurēto agregātu tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā vai nav to uzsācis, vai neveic to vairāk kā sešus mēnešus pēc kārtas (nav tirdzniecībā pieņemtu un pārdotu transportlīdzekļu);
  • no valsts institūcijām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības veikt kontroli, saņemta informācija, ka komersants neievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības, vai no šīm institūcijām saņemts pieprasījums par tirdzniecības vietas izslēgšanu no Tirdzniecības reģistra, jo komersants neievēro normatīvos aktus, kas nosaka komersanta darbības kārtību, tirgojot transportlīdzekļus un to numurētos agregātus;
  • konstatēts, ka tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības saņemšanai izmantoti viltoti dokumenti vai iesniegtas nepatiesas ziņas;
  • ja ir saņemta informācija par komersanta saimnieciskās darbības apturēšanu;
  • konstatēts, ka īpašumtiesību apliecība noformēta transportlīdzeklim, kurš īpašumtiesību apliecības noformēšanas brīdī nav atradies transportlīdzekļu tirdzniecības vietā.

5 darbdienu laikā pēc transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības pārtraukšanas attiecīgajā tirdzniecības vietā vai pēc tirdzniecības vietas izslēgšanas no Tirdzniecības reģistra komersants nodod CSDD tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecību (ja tāda ir izsniegta), neizsniegtās rēķina-uzziņu veidlapas, ja tādas saņemtas un piešķirtās tirdzniecības numura zīmes, kā arī atdod īpašniekam tirdzniecībā pieņemtos transportlīdzekļus, noformējot atbilstošu aktu par transportlīdzekļa atdošanu īpašniekam, vai nodod tos citai savai tirdzniecības vietai.

Vienas tirdzniecības vietas izslēgšana no Tirdzniecības reģistra neierobežo citu šī komersanta tirdzniecības vietu darbību. No Tirdzniecības reģistra izslēgtu tirdzniecības vietu atjauno reģistrā pēc komersanta iesnieguma saņemšanas ne ātrāk kā trīs mēnešus pēc tirdzniecības vietas izslēgšanas no Tirdzniecības reģistra, veicot atkārtotu tirdzniecības vietas reģistrāciju, ja komersants ir novērsis pieļautos pārkāpumus un nav pamata uzskatīt, ka tādi tiks pieļauti atkārtoti. Komersanta tirdzniecības vietu reģistrā neatjauno, ja tā no reģistra izslēgta atkārtoti divu gadu laikā.