Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Nepieciešamie dokumenti

Pirms transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs) CSDD pakalpojumu samaksas vietā:

  • uzrāda transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību;
  • uzrāda vadītāja apliecību vai personu apliecinošu dokumentu;
  • veic transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa nomaksu. Maksājot nodokli CSDD kasē, maksa par pakalpojumu ir 1,20 eiro. Maksājuma dokuments nav jāuzrāda, ja Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir informācija par šī nodokļa nomaksu attiecīgajā kalendārajā gadā vai ja saskaņā ar tiesību aktiem šis nodoklis nav jāmaksā;
  • veic uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa nomaksu (tikai komersantiem), ja samaksa nav veikta iepriekš. Maksājot nodokli CSDD kasē, maksa par pakalpojumu ir 1,20 eiro. Maksājuma dokuments nav jāuzrāda, ja Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir informācija par šī nodokļa nomaksu attiecīgajā periodā vai šis nodoklis nav jāmaksā; 
  • norāda transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa pārbaudes veidu;
  • uzrāda VAS "Latvijas Valsts ceļi" izsniegtu attiecīgu atļauju, ja transportlīdzekļa masa vai gabarīti pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos minētos lielumus;
  • veic normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām, par administratīvajiem pārkāpumiem noteiktos maksājumus un citas normatīvajos aktos noteiktās darbības, bez kurām nav atļauta tehniskās apskates veikšana.