Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Kategorijas iegūšana

Sākotnējās profesionālās kategorijas (95.kods) iegūšana

  • jāpabeidz atbilstošas pamatkategorijas (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E vai DE) apmācība autoskolā;
  • CSDD jānokārto sekojoši eksāmeni: atbilstošās kategorijas teorētiskais eksāmens ceļu satiksmes noteikumos (35 jautājumi, 30 minūtes, 3 pieļaujamās kļūdas); atbilstošās kategorijas teorētiskais eksāmens profesionālajos jautājumos (45 jautājumi, 60 minūtes, 5 pieļaujamās kļūdas); atbilstošās kategorijas profesionālais praktiskais eksāmens, kuram ir trīs etapi: 1) 3 jautājumi par transportlīdzekļa uzbūvi, aprīkojumu, kravas stiprināšanu; 2) figūru izpilde; 3) braukšana ceļu satiksmē ne mazāk kā 90 minūtes.

Vadīšanas eksāmens tiek vērtēts saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumos Nr. 103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība" noteikto.

Vadītāja apliecības ar ierakstu par profesionālajām zināšanām (kods 95) derīguma termiņš ir 5 gadi.

Periodiskā apmācība

Transportlīdzekļa vadītājam, kurš jau ir ieguvis profesionālo kategoriju, ik pēc pieciem gadiem jāveic regulārā (periodiskā) apmācība, kuras ilgums ir 35 stundas. Pēc periodiskās apmācības tiek izsniegts sertifikāts (95.kods).

Papildus informāciju par periodiskās apmācības vietām iespējams iegūt e-CSDD sadaļā "Autoskolu apmācību vietu saraksts" (apmācību atļauts veikt sarakstā esošajām autoskolām, kurām sadaļā Kategorijas atzīmētas kategorijas C1(95); C1E(95); C(95); CE(95); D1(95); D1E(95); D(95) un DE(95)).

Kvalifikācijas karte

Transportlīdzekļu vadītājiem, kuri nav Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas pilsoņi un kuriem ir Latvijā saņemta darba atļauja, kā profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments papildus viņa ārvalsts vadītāja apliecībai tiek izsniegta vadītāja kvalifikācijas karte, kuras derīguma termiņš ir 5 gadi no periodiskās apmācības beigu datuma vai profesionālās kvalifikācijas iegūšanas datuma. Profesionālās kvalifikācijas iegūšanai vai periodiskās apmācības veikšanai jāievēro visi iepriekš minētie nosacījumi. Lai saņemtu kvalifikācijas karti, tāpat kā pārējiem autovadītājiem, ir jābūt veiktai arī veselības pārbaudei. 

Papildus informācija par kvalifikācijas kartes iegūšanu CSDD Rīgas KAC, tālrunis: 67025791 vai csdd@csdd.gov.lv.