Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Pirmreizējā transportlīdzekļa reģistrācija Latvijā

Vispārēja informācija

Ceļu satiksmē iesaistītu transportlīdzekļu reģistrācija jāveic 5 dienu laikā pēc to ievešanas Latvijā. Ārvalstu pilsoņiem vai bezvalstniekiem no ārvalstīm uz laiku ievestie ceļu satiksmē iesaistītie transportlīdzekļi jāreģistrē, ja transportlīdzeklis atrodas Latvijā ilgāk par trim mēnešiem.

Ja no ārvalstīm ievestu transportlīdzekli neizmanto ceļu satiksmē, to var nereģistrēt, taču transportlīdzeklis jāuzrāda agregātu numuru salīdzināšanai piecu dienu laikā pēc tā ievešanas Latvijā.

Transportlīdzekli reģistrē personai, kas iesniegtajā īpašuma tiesības apliecinošā dokumentā norādīta kā ieguvējs. No ārvalsts ievesta transportlīdzekļa tālāka atsavināšana ir atļauta tikai pēc tā reģistrācijas Latvijā, izņemot gadījumu, ja transportlīdzekli kā preci Latvijā ievedis tirdzniecības uzņēmums (veikals).

Jāievēro!

Ja citā Eiropas Savienības dalībvalstī iegādātu 5 gadus vai jaunāku M1 (tai skaitā M1G) vai N1 (tai skaitā N1G) kategorijas transportlīdzekli reģistrē juridiskā persona savā īpašumā vai turējumā, transportlīdzekli aizliegts noņemt no uzskaites atsavināšanai vai izvešanai no Latvijas 15 dienas. Šajā gadījumā CSDD vienlaikus ar transportlīdzekļa reģistrāciju reģistrē atsavināšanas aizliegumu uz 15 dienām un informāciju par transportlīdzekli elektroniski nodod Valsts ieņēmumu dienestam (VID). Ja VID saistībā ar reģistrēto transportlīdzekli uzsāk nodokļu administrēšanas pasākumus, tas par attiecīgo transportlīdzekli reģistrē atsavināšanas aizliegumu. Ja VID neuzsāk nodokļu administrēšanas pasākumus, pēc 15 dienām atsavināšanas aizliegums tiek dzēsts automātiski. VID aizliegumu dzēš, kad ir pabeigti nodokļu administrēšanas pasākumi vai tiek samaksāta drošības nauda. Sīkāku informāciju par šo procedūru var saņemt VID.

Transportlīdzekli atļauts noņemt no uzskaites izvešanai ne ātrāk kā 5 dienas pēc tā pirmās reģistrācijas vai atkārtotas pirmās reģistrācijas Latvijā.

Transportlīdzekļa reģistrāciju var veikt jebkurā no 26 CSDD klientu apkalpošanas centriem neatkarīgi no transportlīdzekļa īpašnieka dzīvesvietas vai transportlīdzekļa iepriekšējās reģistrācijas vietas.

Pirms transportlīdzekļa reģistrācijas iespējams arī izvēlēties transportlīdzeklim reģistrējamo valsts reģistrācijas numuru (sīkāk informācija skatāma sadaļā “Iespēja izvēlēties valsts reģistrācijas numuru”).

Reģistrējot transportlīdzekli, tam piešķir un izsniedz valsts reģistrācijas numuru (vienu numura zīmi piekabēm, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, divas numura zīmes pārējiem transportlīdzekļiem) un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, kas vienlaikus ir gan transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus, gan īpašumtiesības apliecinošs dokuments. Papildu informācija par vispārējiem transportlīdzekļu reģistrācijas nosacījumiem skatāma sadaļā "Vispārēji transportlīdzekļu reģistrācijas nosacījumi".

Ja transportlīdzeklis pēc savas konstrukcijas paredzēts braukšanai pa ceļa kreiso pusi, no 01.11.2018. ir atļauta tā pastāvīga reģistrācija Latvijā, ja transportlīdzeklis ir atbilstoši pielāgots braukšanai pa ceļa labo pusi (sīkāk par prasībām skatīt: Vieglā automobiļa pielāgošana labās puses kustībai). Šādā gadījumā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Pielāgots labās puses kustībai".

Vēršam uzmanību, ka persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā, Latvijas teritorijā vadīt ārvalstī reģistrētu M1* vai N1** kategorijas automobili var, ja ir samaksāts transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis. Kārtība tiek attiecināta arī uz ārvalstī reģistrētiem nomā ņemtiem transportlīdzekļiem, ja tos vada persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā. Sīkāk informācija skatāma sadaļā "Ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa vadīšana Latvijā".