Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Personas, kuras var iesniegt dokumentu kuģošanas līdzekļu un to motoru reģistrācijai

Personas, kuras var iesniegt dokumentus kuģošanas līdzekļa un to motoru reģisrācijai

Pirms jebkuras darbības veikšanas CSDD, personai jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments, CSDD izsniegta LR transportlīdzekļa vadītāja apliecība, CSDD izsniegta mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecība vai CSDD izsniegta mācību braukšanas atļauja.

Iesniegt nepieciešamos dokumentus mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora reģistrācijai CSDD, parakstīt iesniegumu, saņemt reģistrācijas dokumentu un numura zīmes, kā arī kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru uzrādīt agregātu numuru salīdzināšanai var:

 • kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieks vai valdītājs – pilngadīga fiziska persona;
 • kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieka vai valdītāja – pilngadīgas fiziskas personas – pilnvarota persona, iesniedzot zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu pilnvaru attiecīgās transportlīdzekļa reģistrācijas veikšanai *. Ārvalstī pilnvaru apliecināt var Latvijas vēstniecība vai ārvalsts notārs. Ja pilnvara nav apliecināta Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, tai nepieciešama legalizācija;
 • kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieka vai valdītāja - juridiskas personas – pilnvarota persona, iesniedzot juridiskās personas izdotu ar atbildīgās personas parakstu apliecinātu pilnvaru attiecīgā kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora reģistrācijai *. Pilnvara nav nepieciešama, ja:

             - persona pārstāv uzņēmumu, kurā šai personai paraksta tiesības reģistrētas Uzņēmumu reģistrā;
             - persona ir juridiskās personas atbildīga persona, kas, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, statūtiem vai nolikumu, rīkojas juridiskās personas vārdā. Ja personas tiesības pamato juridiskās personas statūti vai nolikums, iesniedzama šī dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.

 • kuģošanas līdzekļa īpašnieka vai uzkarināmā motora vai valdītāja – nepilngadīgas fiziskas personas – aizbildnis, uzrādot aizgādnību apliecinošu dokumentu un iesniedzot tā kopiju;
 • mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieka vai valdītāja – fiziskas personas – aizgādnis, uzrādot aizgādnību apliecinošu dokumentu un iesniedzot tā kopiju;
 • reģistrācijas dokumentā norādītais kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora turētājs. Noņemšanu no uzskaites, uzkarināmā motora izslēgšana no reģistra, īpašnieka norādītā turētāja maiņas reģistrāciju un reģistrācijas dokumenta derīguma termiņa pagarināšanu turētājs var veikt, iesniedzot attiecīgi apliecinātu īpašnieka pilnvarojumu šo darbību veikšanai;
 • kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora reģistrācijas dokumentā norādītais līdzīpašnieks. Kuģošanas līdzekļa noņemšanu no uzskaites, uzkarināmā motora izslēgšana no reģistra, kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieka maiņu līdzīpašnieks var veikt, iesniedzot rakstisku līdzīpašnieku piekrišanu, kura parakstīta CSDD visu līdzīpašnieku vai to pilnvaroto personu klātbūtnē vai kuru apliecinājis zvērināts notārs vai cita Civillikuma 1474.pantā norādītā persona;
 • kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja Latvijā, kurš noslēdzis sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu ar CSDD pilnvarota persona, ja pilngadīgai fiziskajai personai reģistrē kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru, ko pārdevis oficiālais pārstāvis Latvijā. Šādā gadījumā pilnvarotā persona iesniedz attiecīgā oficiālā pārstāvja Latvijā izdotu pilnvaru, kuru paraksta arī kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieks oficiālā pārstāvja Latvijā pilnvarotās personas klātbūtnē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Latvijas Republikas transportlīdzekļa vadītāja apliecību, vai CSDD izsniegtu mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecību vai mācību braukšanas atļauju;
 • ja kuģošanas līdzekli noņem no uzskaites, pamatojoties uz izpildu dokumentu, – zvērināts tiesu izpildītājs, uzrādot zvērināta tiesu izpildītāja apliecību, vai viņa pilnvarota persona, iesniedzot zvērināta tiesu izpildītāja izdotu ar zīmogu un parakstu apliecinātu pilnvaru vai rīkojumu kuģošanas līdzekļa reģistrācijas veikšanai;
 • ja kuģošanas līdzekli noņem no uzskaites, pamatojoties uz izpildu dokumentu, – tādas valsts vai pašvaldību iestādes atbildīgā persona, kura vērš bezstrīdus piedziņu uz mazizmēra kuģošanas līdzekli, vai tās pilnvarota persona, iesniedzot attiecīgās iestādes izsniegtu un ar zīmogu un atbildīgās personas parakstu apliecinātu pilnvaru;
 • jebkura pilngadīga fiziskā persona, ja:

                 - kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru uzrāda agregātu numuru salīdzināšanai;
                 - reģistrē adreses maiņu vai izmaiņas informācijā par īpašnieku (valdītāju, turētāju) un ziņas par adresi vai īpašnieku (valdītāju, turētāju) ir pieejamas publiskajos reģistros;
                 - reģistrē valsts reģistrācijas numura vai vārda maiņu;
                 - veic bojāta reģistrācijas dokumenta maiņu;pagarina mazizmēra kuģošanas līdzekļa noņemšanas no uzskaites termiņu;
                 - konstatēta tehniska kļūda reģistrācijas dokumentā norādītajos datos.