Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Vispārēja informācija

Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas mērķis - nodalīt ļaunprātīgos un regulāros ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējus no tiem, kas brauc saskaņā ar satiksmes noteikumiem. Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas būtība - par dažāda rakstura un smaguma ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem papildus naudas sodam piešķir pārkāpuma uzskaites punktus no "0" - "8". Pārkāpumu uzskaites punkti tiek piešķirti par pārkāpumiem, kas rada draudus satiksmes drošībai.

Ikvienam transportlīdzekļa vadītājam ir iespēja uzzināt savu pārkāpumu uzskaites punktu skaitu. Vienlaikus, lai varētu operatīvāk sekot līdzi situācijai, aicinām ikvienu transportlīdzekļa vadītāju (autoīpašnieku) reģistrēties e-CSDD. Tur ir iespēja uzzināt gan pārkāpumu uzskaites punktu skaitu, gan citu noderīgu informāciju, piemēram, visu informāciju par saviem transportlīdzekļiem (tehniskās apskates termiņu, apdrošināšanas polises derīgumu utt.), veselības pārbaudes, vadītāja apliecības derīguma termiņu, informāciju par pārkāpumiem un piemērotajiem sodiem un tml.

Transportlīdzekļu vadītājam ir divas iespējas, kā saņemt informāciju par uzskaites punktiem (8, 10, 12 vai 16), pienākumu apmeklēt apmācības kursus vai braukšanas uzvedības korekcijas grupas un kārtot eksāmenus, lai dzēstu 2 punktus, kā arī par piemēroto vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu:

  • ierakstītā vēstulē uz deklarētās dzīvesvietas adresi;
  • uz e-pakalpojumos reģistrēto e-pasta adresi, ja vadītājs ir reģistrējies kā e-CSDD lietotājs un piekritis attiecīgo informāciju saņemt elektroniski (šādā gadījumā informācija "papīra formātā" netiek sūtīta).

Pārkāpumu uzskaites punktus reģistrē neatkarīgi no piemērotā soda, atbilstoši MK noteikumu Nr.551 "Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi" 1.pielikumā minētajam. Pārkāpumu uzskaites punktus reģistrē CSDD un policijas protokolos tie netiek atspoguļoti. Par punktu reģistrāciju amatpersona atsevišķu lēmumu nepieņem, tos reģistrē automātiski dienā, kad beidzies lēmuma pārsūdzēšanas termiņš.