Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Aizliegums un tiesību atjaunošana

Sakrājot 16 punktus (jaunajam vadītājiem - 10 punktus), vadītājam piemēro transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz 1 gadu. Vadītājam 20 dienu laikā no aizlieguma piemērošanas dienas jānodod vadītāja apliecība CSDD, ja tā nav aizturēta policijā.

Ja transportlīdzeklis tiek vadīts aizlieguma laikā, tad aizlieguma termiņu pagarina atbilstoši laikposmam, kāds pagājis no tiesību izmantošanas aizlieguma piemērošanas brīža līdz transportlīdzekļa vadīšanai. 

Pēc termiņa beigām, lai atjaunotu vadīšanas tiesības, vadītājam CSDD sekmīgi jānokārto B kategorijas teorētiskais un vadīšanas eksāmens. Ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai AM, A1, A2, A vai B1 kategorija, vadītājam jākārto attiecīgajai kategorijai atbilstošs teorētiskais un vadīšanas eksāmens, bet, ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai TRAM vai TROL kategorija, vadītājam jākārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu teorētisko eksāmenu. 

Vadītājiem, kuru stāžs mazāks par 2 gadiem, pēc vadīšanas tiesību atjaunošanas jaunā vadītāja statusu pagarina par vēl 1 gadu.

Ja pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros 10 gadu laikā tiesību izmantošanas aizliegums personai piemērots 2 reizes, tad persona zaudē transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Šādā gadījumā iegūt vadīšanas tiesības drīkst ne ātrāk kā pēc 5 gadiem, un lai iegūtu vadīšanas tiesības, jāveic visas darbības, kas attiecas uz vadīšanas tiesību pirmreizējo iegūšanu (apmācība autoskolā, veselības pārbaude, eksāmens CSDD). 

Eksāmenus var kārtot kādā no CSDD klientu centriem, kuros sniedz kvalifikācijas pakalpojumus. 

Maksa par teorētisko eksāmenu 12,63 eiro, par vadīšanas eksāmenu 38,52.