Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Misija, vīzija un stratēģija

CSDD misija

Uz klientu vērsts uzņēmums, kas, balstoties uz profesionālu darbinieku prasmēm un modernām tehnoloģijām, sniedz mūsdienīgus un augstas kvalitātes pakalpojumus, tādējādi īsteno valsts un sabiedrības intereses satiksmes nozarē.

CSDD vīzija

Labākais pakalpojumu sniedzējs Latvijā, mūsu darbība un pakalpojumu kvalitāte ir paraugs, kam līdzināties.

CSDD stratēģija

VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" vidēja termiņa darbības stratēģija 2021. – 2023. gadam nosaka kapitālsabiedrības biznesa modeli, finanšu un nefinanšu mērķus. Stratēģija ir izstrādāta, ņemot vērā uz tās izstrādes brīdi spēkā esošos normatīvos aktus, akcionāra uzdevumus un kapitālsabiedrības iepriekšējā plānošanas periodā noteiktos mērķus, tā nodrošinot funkcionālu un strukturētu kapitālsabiedrības attīstības pēctecību.

CSDD vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un inovatīvu ieguldījumu ilgtspējīgas satiksmes drošības paaugstināšanā, uzturēt un attīstīt transportlīdzekļu un iekšējo ūdeņu kuģošanas līdzekļu uzskaites un vadītāju kvalifikācijas pakalpojumus, transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa apskates un kontroles pakalpojumus, kā arī uzturēt nozīmīgus ar satiksmes jomu saistītus infrastruktūras objektus.

CSDD vidēja termiņa darbības mērķi 2021. – 2023. gadam ir šādi:

Nefinanšu mērķi:

 • Izcila klientu pieredze (izcila klientu apkalpošana)
 • Klientam ērts, pieprasījumam atbilstošs apkalpošanas veids
 • Efektīva aktīvu un resursu pārvaldība
 • Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistra uzturēšana un attīstīšana
 • Transportlīdzekļu un mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijas pakalpojumu nodrošināšana
 • Transportlīdzekļu tehniskās apskates pakalpojuma sniegšana un uzraudzība
 • Transportlīdzekļu un iekšējo ūdeņu kuģošanas līdzekļu vadītāju kvalifikācijas pakalpojumu sniegšana
 • Transporta jomas nodokļu un sodu administrēšana
 • Motormuzeja uzturēšana un attīstīšana, nacionālā krājuma saglabāšana
 • BKSB uzturēšana un attīstīšana
 • Transportlīdzekļu sertificēšanas pakalpojumu nodrošināšana
 • Elektrotransportlīdzekļu ātrās uzlādes staciju tīkla infrastruktūras uzturēšana
 • Satiksmes kontroles tehnisko līdzekļu uzturēšana un pārkāpumu apstrāde
 • Sabiedrības izglītošanas pasākumu (t.sk. informatīvās kampaņas, izglītības projekti) satiksmes drošības jautājumos nodrošināšana
 • Satiksmes drošības statistikas un galveno rezultatīvo rādītāju (KPI) sistēmas uzturēšana
 • Ceļu satiksmes drošības auditu un vispārējā pārraudzības nodrošināšana
 • Tautas sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras pieejamība sabiedrībai, sakoptas vides uzturēšana BKSB mežu teritorijās
 • Bērnu un jauniešu tehnisko sporta veidu nodarbību nodrošināšana

Finanšu mērķi

CSDD finanšu mērķi ir izvēlēti, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības ilgtspējīgu finansiālo rezultātu sniegumu un sabiedrības vajadzībām atbilstošus pakalpojumus, kapitālsabiedrības finanšu rentabilitāti un atbilstošu kapitāla atdevi valstij kā CSDD akcionāram un pietiekamu kapitālsabiedrības finanšu stabilitāti un optimālu kapitāla struktūru un tie ir šādi:

 • Neto apgrozījums
 • Pašu kapitāla atdeve (ROE)
 • Saistības pret pašu kapitālu

 

Pievienotie faili