Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Reģistrācijas apliecības maiņa, atjaunošana zudušās vietā

Reģistrācijas apliecības maiņa, atjaunošana zudušās vietā

Ja kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecība ir nozaudēta, nozagta, bojāta vai beidzies tās derīguma termiņš, tās vietā ir jāsaņem jauns dokuments.

Ja dokuments zudis un veicama cita veida reģistrācijas darbība (piem. īpašnieka maiņas reģistrācija vai numura zīmju maiņa), reģistrācijas apliecību atjauno vienlaikus ar šo reģistrācijas darbību.

Reģistrācija e.CSDD

Ja reģistrācijas apliecība zudusi, iesniegumu jaunas reģistrācijas apliecības saņemšanai var noformēt e-CSDD .

Noformējot iesniegumu, jānorāda sev vēlamo reģistrācijas apliecības saņemšanas veidu. Dokumentu iespējams saņemt:

 • jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā. Dokumentu saņemt var jebkura pilngadīga persona, uzrādot pircējam e-pastā nosūtīto QR kodu un savu personu apliecinošu dokumentu;
 • pa pastu uz norādīto adresi Latvijā. Reģistrācijas dokuments tiks nosūtīts pa pastu uz norādīto adresi Latvijā vienkāršā pasta sūtījumā bez apdrošināšanas.

Šo darbību var veikt reģistrētais kuģošanas līdzekļa īpašnieks vai reģistrētais turētājs (gan pilngadīgas fiziskas personas, gan juridiskas personas).

Pakalpojums e-CSDD pieejams, izmantojot sasaisti „Vienotā pieteikšanās” un izvēloties atbilstošāko autentifikācijas veidu – izmantojot savu kredītiestādi, E-paraksta viedkarti vai elektronisko parakstu.

Pēc autorizācijas sadaļā "Darbības ar transportlīdzekļiem" izvēlas "Reģistrācijas apliecības saņemšana", kur veic nepieciešamās darbības.

e-CSDD vidē veicamo darbību aprakstu skatīt zemāk pievienotajā failā.

Reģistrāciju e.CSDD var veikt, ja izpildās šādi nosacījumi:

 • persona, kas veic darbību, ir viena no minētajām personām:
  • pilngadīga fiziska persona, ja CSDD reģistrā ir informācija par personai Latvijā izsniegtu derīgu personu apliecinošu dokumentu;
  • Latvijā reģistrēts uzņēmums, ja tā statuss pieļauj kuģošanas līdzekļa reģistrāciju tā īpašumā (uzņēmums nav likvidēts, reorganizēts, tā reģistrācija nav anulēta vai saimnieciskā darbība nav apturēta);
 • ja kuģošanas līdzekļa turētājs ir fiziska persona, CSDD reģistrā ir informācija par personai Latvijā izsniegtu derīgu personu apliecinošu dokumentu un personai ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā;
 • ja kuģošanas līdzekļa īpašnieks vai turētājs ir uzņēmums, tā statuss pieļauj transportlīdzekļa reģistrāciju tā īpašumā (uzņēmums nav likvidēts, reorganizēts, tā reģistrācija nav anulēta vai saimnieciskā darbība nav apturēta).
 • kuģošanas līdzeklis ir reģistrēts Latvijā;
 • kuģošanas līdzeklis ir uzskaitē;
 • pēc pēdējās reģistrācijas darbības kuģošanas līdzekļa agregātu numuru salīdzināšanā nav noteiktas tehnisko datu izmaiņas;
 • kuģošanas līdzeklim nav reģistrēts aizliegums attiecīgo reģistrācijas darbību veikšanai (t.sk. īpašnieka aizliegums);
 • ir nomaksāti kuģošanas līdzeklim, īpašniekam vai turētājam piemērotie sodi.

Reģistrācija KAC

Reģistrāciju jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā var veikt kuģošanas līdzekļa īpašnieks (valdītājs), turētājs vai viņu pilnvarota persona (skatīt sadaļu “Personas, kas var veikt reģistrāciju”).

Reģistrācijas apliecības maiņu (atjaunošanu zudušās vietā) veic šādā kārtībā:

 • iesniedz kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecību, ja tā nav zudusi;
 • iesniedz policijas izziņu par dokumenta zādzības faktu. Izziņa nav jāiesniedz, ja tiek mainīta reģistrācijas apliecība, tiek izsniegta jauna reģistrācijas apliecība nozaudētās vietā vai informācija ir sniegta policijai un par to pieejama informācija Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;
 • uzrāda dokumentu iesniedzēja personas pasi vai ID karti. CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personas pasi vai ID karti;

Papildus, ja kuģošanas līdzeklim nav identifikācijas numura vai tas ir līdz 2004.gada 1.februārim Latvijā reģistrēts ūdensmotocikls, kuteris vai motorlaiva, kuģošanas līdzekli uzrāda agregātu numuru salīdzināšanai (sīkāk skatīt sadaļu "Agregātu numuru salīdzināšana").

 

Pievienotie faili