Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Nozaudētas vai nozagtas reģistrācijas apliecības atjaunošana

Nosacījumi

Ja nozaudēta vai nozagta kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecība, tās vietā ir jāsaņem jauns dokuments.

Ja dokuments zudis un veicama cita veida reģistrācijas darbība (piem. īpašnieka maiņas reģistrācija vai numura zīmju maiņa), reģistrācijas apliecību atjauno vienlaikus ar šo reģistrācijas darbību.

Jaunums! Reģistrācija e.CSDD

Ja kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecība zudusi, E-CSDD var noformēt iesniegumu jaunas reģistrācijas apliecības saņemšanai pa pastu. Šo darbību var veikt gan reģistrētais kuģošanas līdzekļa īpašnieks, gan reģistrētais turētājs (gan fiziskas, gan juridiskas personas).

Pakalpojums e-CSDD pieejams, izmantojot sasaisti „Vienotā pieteikšanās” un izvēloties atbilstošāko autentifikācijas veidu – izmantojot savu kredītiestādi, E-paraksta viedkarti vai elektronisko parakstu.

Pēc autorizācijas sadaļā "Darbības ar transportlīdzekļiem" izvēlas "Reģistrācijas apliecības saņemšana", kur veic nepieciešamās darbības.

Svarīgi:

 • Reģistrācijas apliecība tiks nosūtīts pa pastu uz norādīto adresi Latvijā vienkāršā pasta sūtījumā bez apdrošināšanas.
 • Norādītajā adresē jābūt brīvi pieejamai pastkastei.
 • Piesakot reģistrācijas apliecības saņemšanu pa pastu, pieteicējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas dokumenta zudību piegādes laikā.

e-CSDD vidē veicamo darbību aprakstu skatīt zemāk pievienotajā failā.

Reģistrāciju e.CSDD var veikt, ja izpildās šādi nosacījumi:

 • ja kuģošanas līdzekļa īpašnieks vai turētājs ir fiziska persona, CSDD reģistrā ir informācija par personai Latvijā izsniegtu derīgu personu apliecinošu dokumentu;
 • ja kuģošanas līdzekļa īpašnieks vai turētājs ir uzņēmums, tā statuss pieļauj kuģošanas līdzekļa reģistrāciju tā īpašumā (uzņēmums nav likvidēts, reorganizēts, tā reģistrācija nav anulēta vai saimnieciskā darbība nav apturēta).
 • kuģošanas līdzeklis ir reģistrēts Latvijā;
 • kuģošanas līdzeklis ir uzskaitē;
 • kuģošanas līdzeklim nav reģistrēts aizliegums attiecīgo reģistrācijas darbību veikšanai (t.sk. īpašnieka aizliegums);
 • ir nomaksāti kuģošanas līdzeklim, īpašniekam vai turētājam piemērotie sodi.

Reģistrācija KAC

Kuģošanas līdzekļa reģistrāciju var veikt tā īpašnieks (valdītājs), turētājs vai viņu pilnvarota persona (skatīt sadaļu "Personas, kuras var iesniegt dokumentus kuģošanas līdzekļu un to motoru reģistrācijai").

Reģistrācijas apliecības maiņu (atjaunošanu zudušās vietā) veic šādā kārtībā:

 • iesniedz kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecību, ja tā nav zudusi;
 • iesniedz policijas izziņu par dokumenta zādzības faktu. Izziņa nav jāiesniedz, ja tiek mainīta reģistrācijas apliecība, tiek izsniegta jauna reģistrācijas apliecība nozaudētās vietā vai informācija ir sniegta policijai un par to pieejama informācija Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;
 • uzrāda dokumentu iesniedzēja personas pasi vai ID karti. CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personas pasi vai ID karti;

Papildus, ja kuģošanas līdzeklim nav identifikācijas numura vai tas ir līdz 2004.gada 1.februārim Latvijā reģistrēts ūdensmotocikls, kuteris vai motorlaiva, kuģošanas līdzekli uzrāda agregātu numuru salīdzināšanai (sīkāk skatīt sadaļu "Agregātu numuru salīdzināšana").

Pievienotie faili