Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Vispārēja informācija

Saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumu vieglā automobiļa, kravas automobiļa ar pilnu masu līdz 3500 kg, tricikla un kvadricikla īpašnieka pienākums ir nodrošināt, lai jebkurš tā īpašumā esošs nolietots transportlīdzeklis tiktu nodots apstrādes uzņēmumam. Savukārt, apstrādes uzņēmums nodrošina to, ka nolietota transportlīdzekļa īpašnieks var šo transportlīdzekli nodot apstrādes uzņēmuma pieņemšanas punktā bez jebkādām izmaksām, ja nolietotajam transportlīdzeklim netrūkst nozīmīgāko sastāvdaļu — motora, stūres mehānisma, šasijas, transmisijas, kā arī ja transportlīdzeklī nav papildu atkritumu un transportlīdzeklis nav reģistrēts komercķīlu reģistrā.

Transportlīdzekli var norakstīt, nenododot apstrādei, ja:

  • transportlīdzeklis ir iznīcināts vai gājis bojā un reģistrā ar to nav veiktas darbības pēc 31.12.2009. (reģistrācija vai tehniskā apskate) persona iesniedz šo faktu apliecinošus dokumentus;
  • noraksta kravas automobili ar pilnu masu 3500 kg vai vairāk, autobusu, piekabi, puspiekabi, motociklu vai mopēdu.

Par nolietotā transportlīdzekļa (numurētā agregāta) nodošanu apstrādei Apstrādes uzņēmums nolietotā transportlīdzekļa īpašniekam izsniedz likvidācijas sertifikātu, kas ir izdruka no reģistra. Ja īpašnieks transportlīdzekli ir izkomplektējis vai nodod apstrādes uzņēmumam atsevišķus tā agregātus, likvidācijas sertifikātu izsniedz tikai numurētam agregātam (virsbūve, kabīne, rāmis).

Apstrādes uzņēmums, izsniedzot likvidācijas sertifikātu, veic nolietotā transportlīdzekļa norakstīšanu CSDD reģistrā.

Ja transportlīdzeklis jātransportē līdz apstrādes uzņēmumam, transportlīdzekļa īpašnieks par to vienojas ar apstrādes uzņēmumu atsevišķi. Tāpat arī ar apstrādes uzņēmumu jāvienojas atsevišķi, ja transportlīdzekļa īpašnieks vēlas sev paturēt un turpmāk izmantot atsevišķas transportlīdzekļa sastāvdaļas.

Nolietoto transportlīdzekli pieņemt no īpašnieka (skatīt sadaļu "Personas, kuras var nodot transportlīdzekli apstrādes uzņēmumam") atļauts tikai pēc tā apskates, ja tiek iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un numura zīmes (skatīt apakšsadaļu "Nepieciešamie dokumenti"), kā arī ja transportlīdzekļa (numurētā agregāta) uzskaites tehniskie dati atbilst iesniegtajos dokumentos norādītajiem un nav aizdomu par agregātu numuru vai iesniegto dokumentu viltojumiem.

Transportlīdzekli, kurš nodots apstrādei un norakstīts, aizliegts turpmāk reģistrēt kā transportlīdzekli. Ar šādu transportlīdzekli aizliegts piedalīties ceļu satiksmē.

Informācijai!
Ja transportlīdzekļa īpašnieks gadu pēc transportlīdzekļa nodošanas apstrādei apstrādes uzņēmumam nododamā transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru var saglabāt reģistrācijai citam transportlīdzeklim, ja pirms vai pēc transportlīdzekļa norakstīšanas numura zīmes tiek nodotas CSDD klientu apkalpošanas centrā (skatīt sadaļu "Iespēja saglabāt valsts reģistrācijas numuru citam transportlīdzeklim").