Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Transportlīdzekļa pieņemšana apstrādei

Saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumu apstrādes uzņēmums nodrošina to, ka nolietota vieglā automobiļa, kravas automobiļa ar pilnu masu līdz 3500 kg, tricikla un kvadricikla īpašnieks var šo transportlīdzekli nodot apstrādes uzņēmuma pieņemšanas punktā bez jebkādām izmaksām, ja nolietotajam transportlīdzeklim netrūkst nozīmīgāko sastāvdaļu — motora, stūres mehānisma, šasijas, transmisijas, kā arī ja transportlīdzeklī nav papildu atkritumu un transportlīdzeklis nav reģistrēts komercķīlu reģistrā.

Ja transportlīdzeklis jātransportē līdz apstrādes uzņēmumam, transportlīdzekļa īpašnieks par to vienojas ar apstrādes uzņēmumu atsevišķi. Tāpat arī ar apstrādes uzņēmumu jāvienojas atsevišķi, ja transportlīdzekļa īpašnieks vēlas sev paturēt un turpmāk izmantot atsevišķas transportlīdzekļa sastāvdaļas.

Saskaņā ar Ministru kabineta 08.07.2014 noteikumiem Nr.387 „Transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība”, pieņemot transportlīdzekli apstrādei, elektroniskā veidā tiek aizpildīts likvidācijas sertifikāts, izmantojot CSDD izstrādāto programmnodrošinājumu Nolietotu transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu (NTLS) reģistra lietošanai. Saskaņā ar minētiem noteikumiem, transportlīdzekļa norakstīšana Transportlīdzekļu reģistrā tiek veikta automātiski pēc apstrādes uzņēmuma izdarītās atzīmes par likvidācijas sertifikāta izsniegšanu. Informāciju par kārtību, kādā apstrādes uzņēmumi var veikt priekšapmaksu par likvidācijas sertifikātu noformēšanu, atrodama sadaļas beigās – pielikumā.

Transportlīdzekli apstrādei pieņemt atļauts tikai pēc tā apskates, ja tiek iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (skatīt sadaļu Nepieciešamie dokumenti), kā arī ja transportlīdzekļa (numurētā agregāta) uzskaites tehniskie dati atbilst iesniegtajos dokumentos norādītajiem un nav aizdomu par agregātu numuru vai iesniegto dokumentu viltojumiem.

Transportlīdzekli apstrādei var nodot transportlīdzekļa īpašnieks vai viņa pilnvarota persona (sīkāk sadaļā Personas, kuras var nodot transportlīdzekli apstrādes uzņēmumam).

Atmestu nolietotu transportlīdzekli apstrādes uzņēmumam nodod Ministru Kabineta 04.10.2005 noteikumu Nr. 748 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu atzīšanu par atmestiem un kārtību, kādā atmestus nolietotus transportlīdzekļus nodod apstrādes uzņēmumam” noteiktajā kārtībā.

Pieņemot transportlīdzekli apstrādei, apstrādes uzņēmums transportlīdzekļa īpašniekam (turētājam) vai viņa rakstiski pilnvarotai personai izsniedz likvidācijas sertifikātu, kas ir izdruka no reģistra. Likvidācijas sertifikātu sagatavo apstrādes uzņēmums.

Apstrādes uzņēmums:

  • datus par Latvijā reģistrētu transportlīdzekli iegūst no transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra;
  • visu informāciju par apstrādei pieņemtajiem nolietotajiem transportlīdzekļiem (tajā skaitā Latvijā nereģistrētiem) un izsniegtajiem likvidācijas sertifikātiem iekļauj reģistrā. Pamatojoties uz apstrādes uzņēmuma ievadītajiem datiem reģistrā par likvidācijai pieņemto transportlīdzekli, transportlīdzeklis automātiski tiek norakstīts;
  • pieņemot transportlīdzekļus apstrādei, nodrošina kopā ar nolietoto transportlīdzekli nodoto numura zīmju un reģistrācijas dokumentu uzskaiti, norādot datus par to nodošanu nolietotu transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu reģistrā;
  • ne retāk kā reizi mēnesī nodrošina nodoto numura zīmju un reģistrācijas dokumentu iznīcināšanu un par to sastāda attiecīgu aktu.

Pievienotie faili