Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

No līzinga izpirkta transportlīdzekļa reģistrācija

Nepieciešamie dokumenti

  • Izziņa par transportlīdzekļu agregātu numuru salīdzināšanu. Ja dokumentu iesniedzējs ir pārliecinājies par transportlīdzekļa datu atbilstību, no salīdzināšanas var atteikties. Salīdzināšana ir obligāta, ja:
    • transportlīdzeklim nav identifikācijas numura vai arī tam ir vai tiks reģistrētas identifikācijas numura izmaiņas;
    • transportlīdzeklis ir izslēgts no reģistra;
  • transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība;
  • personu apliecinošs dokuments (personas pase, personas apliecība, CSDD izsniegta vadītāja apliecība vai mācību braukšanas atļauja) personai, kura veic darbību. Transportlīdzekļa reģistrāciju var veikt transportlīdzekļa ieguvējs vai viņa pilnvarota persona (skatīt sadaļu "Personas, kuras var iesniegt dokumentus transportlīdzekļa reģistrācijai CSDD").
  • juridiskās personas statusu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu, ja transportlīdzekļa ieguvējs ir juridiska persona. Dokuments nav jāiesniedz, ja juridiskā persona reģistrēta Uzņēmumu reģistrā vai tās juridiskais statuss ir noteikts ar likumu. Reģistrējot transportlīdzekli ārvalsts juridiskai personai īpašumā, iesniedz ne senāk kā pirms gada notariāli apliecinātu juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu (izņemot, ja CSDD ir pieejama informācija ārvalsts uzņēmumu reģistrā).

Ja transportlīdzekļa reģistrētais īpašnieks ir kāds no zemāk minētajiem uzņēmumiem, īpašuma tiesību maiņu apliecinošs dokuments nav jāiesniedz un transportlīdzekļa īpašnieka maiņu veic tikai, ja uzņēmums izdarījis atbilstošu atzīmi Transportlīdzekļu reģistrā.

Juridiskās personas nosaukums, kuras izdara atzīmi par īpašnieka miņu transportlīdzekļu reģistrā

SIA ALD AUTOMOTIVE
SIA NORD LĪZINGS LP
SIA NORD LĪZINGS 
AS MOTORO LEASING
AS E-KREDĪTS  (līdz 31.01.2018. nosaukums AS DAGNE)
SIA AIZDEVUMS.LV
SIA VFS Latvia
AS MOGO (līdz 25.09.2012. nosaukums AS Autocredit.lv)
AS LATVENERGO
SIA MONEY EXPRESS
SIA CITADELE LĪZINGS UN FAKTORINGS
SIA LUMINOR LĪZINGS LATVIJA (līdz 03.10.2017. SIA DNB LĪZINGS)
SIA LUMINOR LĪZINGS (līdz 03.10.2017. SIA NORDEA FINANCE LATVIA)
AS DANSKE BANK
SWEDBANK LĪZINGS SIA (reorganizācijas rezultātā 02.12.2013. pievienots SIA SWEDBANK AUTOPARKU VADĪBA un 20.04.2018. pievienots SIA HL LĪZINGS)
SIA LKB LĪZINGS
SIA KB LĪZINGS
SIA EXPRESSCREDIT (līdz 25.06.2012. nosaukums SIA Lombards24.lv)
SIA OP FINANCE (līdz 04.04.2016 POHJOLA FINANCE, SIA)
AS PRIVATBANK
SCANIA FINANS AKTIEBOLAG LATVIJAS FILIĀLE
SIA SEB LĪZINGS
SIA UNICREDIT LEASING
SIA VITA CREDIT
SIA Sotero LV

Ja transportlīdzekļa reģistrētais īpašnieks nav kāda no minētajām personām, īpašuma tiesību maiņu noformē e-CSDD (skatīt sadaļu "Īpašnieka maiņas noformēšana e-CSDD") vai iesniedzams zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecināts līgums, ar kuru tiek nodibinātas vai pārgrozītas īpašuma tiesības uz transportlīdzekli. Ja līguma oriģinālu iesniegt nav iespējams, iesniedz zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu līguma kopiju vai arī iesniedz līguma kopiju (uzrādot oriģinālu).