Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Par CSDD pakalpojumu saņemšanu ārkārtējā situācijā: ŠEIT

No līzinga izpirkta kuģošanas līdzekļa reģistrācija

Ja kuģošanas līdzeklis reģistrēts kādai no zemāk minētajiem uzņēmumiem (līzinga kompānijām) un izpirkts, līzinga kompānija par šo faktu izdara atbilstošu atzīmi Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

Īpašnieka maiņas reģistrāciju veic, pamatojoties uz reģistrā izdarīto atzīmi un īpašuma tiesību maiņu apliecinošs dokuments CSDD nav jāiesniedz.

Ja paredzēts piedalīties satiksmē, 5 dienu laikā pēc līzinga atzīmes izdarīšanas ir jāveic īpašnieka maiņas reģistrācija e-CSDD vai CSDD KAC.

Reģistrācija e-CSDD

Iesniegumu īpašnieka maiņas reģistrācijai un reģistrācijas apliecības saņemšanai pa pastu var noformēt e-CSDD. Šo darbību var veikt ieguvējs (pilngadīgas fiziskas un juridiskas personas).

Pakalpojums e-CSDD pieejams, izmantojot sasaisti „Vienotā pieteikšanās” un izvēloties atbilstošāko autentifikācijas veidu – izmantojot savu kredītiestādi, E-paraksta viedkarti vai elektronisko parakstu.

Pēc autorizācijas sadaļā "Darbības ar transportlīdzekļiem" izvēlas "Reģistrācijas apliecības saņemšana", kur veic nepieciešamās darbības.

Noformējot iesniegumu jānorāda sev vēlamo reģistrācijas apliecības saņemšanas veidu:

 • saņemt dokumentu jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā;
 • reģistrācijas apliecību saņemt CSDD klientu apkalpošanas centrā var jebkura pilngadīga persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un transportlīdzekļa pircējam e-pastā nosūtīto QR kodu;
 • saņemt dokumentu pa pastu uz norādīto adresi Latvijā. Reģistrācijas dokuments tiks nosūtīts pa pastu uz norādīto adresi Latvijā vienkāršā pasta sūtījumā bez apdrošināšanas.

Iepriekš izsniegto transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību pircējs var iznīcināt pats vai nodot CSDD.

Šo pakalpojumu var izmantot, ja izpildās šādi nosacījumi:

 • ieguvējs ir viena no minētajām personām:
  • pilngadīga fiziska persona, ja CSDD reģistrā ir informācija par personai Latvijā izsniegtu derīgu personu apliecinošu dokumentu un personai ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā;
  • Latvijā reģistrēts uzņēmums, ja tā statuss pieļauj kuģošanas līdzekļa reģistrāciju tā īpašumā (uzņēmums nav likvidēts, reorganizēts, tā reģistrācija nav anulēta vai saimnieciskā darbība nav apturēta);
 • pēc pēdējās reģistrācijas darbības kuģošanas līdzekļa agregātu numuru salīdzināšanā nav noteiktas tehnisko datu izmaiņas vai nav veikta pārbūve;
 • kuģošanas līdzeklim nav reģistrēts aizliegums attiecīgo reģistrācijas darbību veikšanai (t.sk. īpašnieka aizliegums);
 • ir nomaksāti kuģošanas līdzeklim vai īpašniekam piemērotie sodi.

e-CSDD vidē veicamo darbību aprakstu skatīt zemāk pievienotajā failā.

Reģistrācija KAC

Īpašnieka maiņas reģistrāciju veic pircējs vai viņa pilnvarota persona (skatīt sadaļu “Personas, kas var veikt reģistrāciju”) šādā kārtībā:

 • uzrāda kuģošanas līdzekli agregātu numuru salīdzināšanai, ja:
  • kuģošanas līdzeklim nav identifikācijas numura;
  • ūdensmotociklam, kuterim vai motorlaivai, kurš pēdējo reizi Latvijā reģistrēts līdz 2004.gada 1.februārim.
 • iesniedz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību;
 • uzrāda dokumentu iesniedzēja personas pasi vai ID karti. CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personas pasi vai ID karti;
 • ja pircējs ir juridiska persona, kas nav reģistrēta Uzņēmumu reģistrā un kuras juridiskais statuss nav noteikts ar likumu, uzrāda juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu. Ārvalsts juridiska persona iesniedz ne senāk kā pirms gada notariāli apliecinātu juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu (izņemot, ja CSDD ir pieejama informācija ārvalsts uzņēmumu reģistrā).

 

Maksājumi

 

CSDD pakalpojumi

Cena EUR

 

Noņemšana no uzskaites, ja kuģošanas līdzeklis nav noņemts no uzskaites

3,02

 

Reģistrācija un reģistrācijas apliecība

23,78

 

Atzīmes izdarīšanu par īpašuma tiesību pāreju trešajai personai, ja ieguvējs iepriekš nav reģistrēts kā kuģošanas līdzekļa turētājs

8,60

Dokumenta nosūtīšana ar pasta starpniecību vienkāršā sūtījumā

1,98

     


Informācija par cenu piedāvājumu pieejama 
šeit

 

Kompānijas, kuras izdara atzīmi par īpašnieka maiņu transportlīdzekļu reģistrā:

AIZDEVUMS.LV, SIA
ALD AUTOMOTIVE, SIA
CITADELE LĪZINGS UN FAKTORINGS, SIA
DANSKE BANK, AS
DELFINGROOUP, SIA
E-KREDĪTS, AS 
FINTO CAPITAL, SIA
FRESH FINANCE, AS
KB LĪZINGS, SIA
LATVENERGO, AS
LKB LĪZINGS, SIA
MOGO, AS
LUMINOR LĪZINGS, SIA
LUMINOR LĪZINGS LATVIJA, SIA
MC FINANCE, AS
AS NORD LĪZINGS
NORD LĪZINGS LP
OP FINANCE, SIA
PRIMERO FINANCE, AS
PRIVATBANK, AS
SCANIA FINANS AKTIEBOLAG LATVIJAS FILIĀLE
SEB LĪZINGS, SIA
SOTERO LV, SIA
SWEDBANK LĪZINGS, SIA
UNICREDIT LEASING, SIA
VITA CREDIT, SIA
VFS Latvia, SIA

Ja kuģošanas līdzekļa reģistrētais īpašnieks nav kāda no minētajām personām, īpašuma tiesību maiņu noformē kādā no citiem īpašnieka maiņas veidiem (sīkāk "Īpašnieka maiņas noformēšana e-CSDD").

Pievienotie faili