Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Teorētiskais eksāmens un pieteikšanās eksāmenam

Pieteikties teorētiskajam eksāmenam

Pieteikšanās teorētiskajam eksāmenam ir obligāta, tā iespējama:

Nepieciešamie dokumenti:

  • personu apliecinošs dokuments - pase, personas identifikācijas (ID) karte, braukšanas mācību atļauja, vadītāja apliecība, atpūtas kuģa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecība;
  • veselības pārbaude (med.izziņa). Par tās derīgumu persona var pārliecināties e.csdd vai klātienē CSDD. Veselības pārbaudi var veikt pie ģimenes ārsta vai ārstniecības iestādēs izveidotās ārstu komisijās;
  • pirmās palīdzības kursu beigšanas apliecība.

Piesakoties eksāmenam telefoniski vai e.csdd, augstāk minētie dokumenti, ja dati par tiem nav CSDD Reģistrā, jāuzrāda 30 minūtes pirms eksāmena. Par neierašanos uz eksāmenu lūdzam paziņot ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā. Atteikt eksāmenu var piezvanot pa tālruni, personīgi ierodoties CSDD klientu apkalpošanas centrā vai izmantojot e.csdd, anulējot reģistrēto pieteikumu. Atkārtota eksāmena gadījumā papildus dokumenti nav jāiesniedz, bet pirms eksāmena jāveic apmaksa.

Teorētiskā eksāmena norise:

Eksāmenu pieņemšana un vērtēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr. 103 "Transportlīdzekļu vadītāju tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība, kā arī vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība".

Teorētiskais eksāmens ir datorizēts. Pirms eksāmena pretendentam CSDD inspektoram jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Inspektors paskaidros eksāmena norises kārtību un atbildēs uz jautājumiem.

Eksāmens sākas ar demonstrācijas (iepazīšanās) daļu, kurā tiek parādīts, kā atbildēt uz jautājumiem.
Eksāmenā jāatbild uz 30 jautājumiem. Lai tuvinātu situāciju reālajai lēmuma pieņemšanai ceļu satiksmē, uz visiem eksāmena jautājumiem jāatbild pēc kārtas.

Teorētiskais eksāmens katram jākārto patstāvīgi, bez citu personu vai palīgmateriālu palīdzības. Ja šī prasība pēc inspektora aizrādījuma atkārtoti netiek pildīta, vainīgo izraida no eksāmena telpas un eksāmens nav nokārtots.

Atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks ir 30 minūtes, ko fiksē dators. Eksāmena rezultātu vērtē speciāla datorprogramma.

Eksāmens ir nokārtots, ja nepareizi atbildēto jautājumu skaits nepārsniedz 3 jautājumus. Ja eksāmens ir nokārtots, inspektors Jūs informēs par pieteikšanos vadīšanas eksāmenam. Noslēdzoties eksāmenam, kļūdas tiks parādītas datora monitorā. Inspektors tās pēc Jūsu lūguma izskaidros. Atkārtots teorētiskais eksāmens ir pieļaujams ne ātrāk kā nākošajā darba dienā.