Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Klātienē CSDD KAC noformēta īpašnieka maiņa

Klātienē CSDD klientu apkalpošanas centrā īpašnieka maiņu noformē, veicot īpašnieka maiņas reģistrāciju pārdevēja (atsavinātāja) un pircēja (ieguvēja) vai viņu pilnvarotu personu klātbūtnē (vairāk informācijas: “Personas, kas var veikt reģistrāciju”).

Kuģošanas līdzekļa vai tā uzkarināmā motora pārdevējs var arī pilnvarot pircēju reģistrēt īpašnieka maiņu. Pilnvarojuma atzīmi atsavinātājs var noformēt e-CSDD vai jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā (vairāk informācijas: “Pilnvaras noformēšana e-CSDD vai klātienē”).

Svarīgi!
Pilnvarojuma gadījumā īpašuma tiesību maiņa tiek fiksēta, kad pircējs CSDD klientu apkalpošanas centrā reģistrē īpašnieka maiņu un saņem jaunu kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecību. Līdz īpašnieka maiņas reģistrācijas brīdim atbildība par kuģošanas līdzekli ir tā pārdevējam (pēdējam reģistrētajam kuģošanas līdzekļa īpašniekam)!

Ja īpašnieka maiņu veic uzskaitē esošam kuģošanas līdzeklim, vienlaikus ar īpašnieka maiņu tiek veikta noņemšana no uzskaites atsavināšanai Latvijā (vairāk informācijas: "Kuģošanas līdzekļa noņemšana no uzskaites atsavināšanai Latvijā CSDD nodaļā"). 

Īpašnieka maiņu CSDD klientu apkalpošanas centrā nevar noformēt, ja:

  • reģistrēts liegums;
  • nav nomaksāti kuģošanas līdzekļa pārdevējam vai pircējam piemēroti sodi.

Īpašnieka maiņas reģistrāciju veic šādā kārtībā:

  • uzrāda kuģošanas līdzekli agregātu numuru salīdzināšanai, ja kuģošanas līdzeklim nav identifikācijas numura, kā arī visiem pēdējo reizi Latvijā līdz 2004.gada 1.februārim reģistrētiem ūdensmotocikliem, kuteriem un motorlaivām (sīkāk skatīt sadaļu “Agregātu numuru salīdzināšana”);
  • iesniedz kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecību, bet uzkarināmam motoram - CSDD izsniegtu izziņu par kuģošanas līdzekļa motora piederību;
  • uzrāda dokumentu iesniedzēju personas pasi vai ID karti. CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personas pasi vai ID karti;
  • ja pircējs ir juridiska persona, kas nav reģistrēta Uzņēmumu reģistrā un kuras juridiskais statuss nav noteikts ar likumu, uzrāda juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu. Ārvalsts juridiska persona iesniedz ne senāk kā pirms gada notariāli apliecinātu juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu (izņemot, ja CSDD ir pieejama informācija ārvalsts uzņēmumu reģistrā).

Maksājumi

CSDD pakalpojumi

Cena EUR

Noņemšana no uzskaites, ja kuģošanas līdzeklis nav noņemts no uzskaites

3,02

Reģistrācija un reģistrācijas apliecība kuģošanas līdzeklim

23,78

Izziņa par kuģošanas līdzekļa motora piederību, tās izsniegšanu un īpašnieka maiņas reģistrāciju uzkarināmam motoram

24,73

Informācija par cenu piedāvājumu pieejama šeit.