Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Izpirkums no līzinga

Ja kuģošanas līdzeklis reģistrēts kādam no zemāk minētajiem uzņēmumiem (līzinga kompānijām) un izpirkts, līzinga kompānija par šo faktu izdara atbilstošu atzīmi Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

Īpašnieka maiņas reģistrāciju veic, pamatojoties uz reģistrā izdarīto atzīmi un īpašuma tiesību maiņu apliecinošs dokuments CSDD nav jāiesniedz.

Ja paredzēts piedalīties satiksmē, 5 dienu laikā pēc līzinga atzīmes izdarīšanas ir jāveic īpašnieka maiņas reģistrācija e-CSDD vai CSDD klientu apkalpošanas centrā.

Reģistrācija e-CSDD

Iesniegumu īpašnieka maiņas reģistrācijai un reģistrācijas apliecības saņemšanai pa pastu vai jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā var noformēt elektroniski e-CSDD. Šo darbību var veikt ieguvējs (pilngadīga fiziska persona un juridiskās personas pārstāvis no juridiskas personas e.csdd konta).

Pakalpojums e-CSDD pieejams, izmantojot sasaisti „Vienotā pieteikšanās” un izvēloties atbilstošāko autentifikācijas veidu – izmantojot savu kredītiestādi, E-paraksta viedkarti vai elektronisko parakstu.

Pēc autorizācijas sadaļā "Darbības ar transportlīdzekļiem" izvēlas "Reģistrācijas apliecības saņemšana", kur veic nepieciešamās darbības.

Noformējot iesniegumu, jānorāda sev vēlamo reģistrācijas apliecības saņemšanas veidu. Dokumentu iespējams saņemt:

 • jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā. Dokumentu saņemt var jebkura pilngadīga persona, uzrādot pircējam e-pastā nosūtīto QR kodu un savu personu apliecinošu dokumentu;
 • pa pastu uz norādīto adresi Latvijā. Reģistrācijas dokuments tiks nosūtīts pa pastu uz norādīto adresi Latvijā vienkāršā pasta sūtījumā bez apdrošināšanas.

Ja reģistrāciju noformē e-CSDD, iepriekš izsniegto kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecību pircējs var iznīcināt pats vai nodot CSDD.

Reģistrāciju e-CSDD var noformēt, ja izpildās šādi nosacījumi:

 • ieguvējs ir viena no minētajām personām:
  • pilngadīga fiziska persona, ja CSDD reģistrā ir informācija par personai Latvijā izsniegtu derīgu personu apliecinošu dokumentu un personai ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā;
  • Latvijā reģistrēts uzņēmums, ja tā statuss pieļauj kuģošanas līdzekļa reģistrāciju tā īpašumā (uzņēmums nav likvidēts, reorganizēts, tā reģistrācija nav anulēta vai saimnieciskā darbība nav apturēta);
 • kuģošanas līdzeklis ir uzrādīts agregātu numuru salīdzināšanai, ja kuģošanas līdzeklim nav identifikācijas numura, kā arī visiem pēdējo reizi Latvijā līdz 2004.gada 1.februārim reģistrētiem ūdensmotocikliem, kuteriem un motorlaivām (sīkāk skatīt sadaļu “Agregātu numuru salīdzināšana”);
 • pēc kuģošanas līdzekļa noņemšanas no uzskaites atsavināšanai, kuģošanas līdzekļa agregātu numuru salīdzināšanā nav noteiktas tehnisko datu izmaiņas;
 • kuģošanas līdzeklim nav reģistrēts aizliegums attiecīgo reģistrācijas darbību veikšanai (t.sk. īpašnieka aizliegums);
 • ir nomaksāti kuģošanas līdzeklim vai ieguvējam piemērotie sodi;
 • kuģošanas līdzeklis nav norakstīts vai noņemts no uzskaites izvešanai no Latvijas.

Pakalpojums e-CSDD nav pieejams kuģošanas līdzekļa uzkarināmā motora īpašnieka maiņai.

e-CSDD vidē veicamo darbību aprakstu skatīt zemāk pievienotajos failos.

Reģistrācija CSDD klientu apkalpošanas centrā

Īpašnieka maiņas reģistrāciju jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā veic ieguvējs vai viņa pilnvarota persona (skatīt sadaļu “Personas, kas var veikt reģistrāciju) šādā kārtībā:

 • uzrāda kuģošanas līdzekli agregātu numuru salīdzināšanai, ja kuģošanas līdzeklim nav identifikācijas numura, kā arī visiem pēdējo reizi Latvijā līdz 2004.gada 1.februārim reģistrētiem ūdensmotocikliem, kuteriem un motorlaivām (sīkāk skatīt sadaļu “Agregātu numuru salīdzināšana”);
 • iesniedz kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecību, bet uzkarināmam motoram - CSDD izsniegtu izziņu par kuģošanas līdzekļa motora piederību;
 • uzrāda dokumentu iesniedzēja personas pasi vai ID karti. CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personas pasi vai ID karti;
 • juridiska persona, kas nav reģistrēta Uzņēmumu reģistrā un kuras juridiskais statuss nav noteikts ar likumu, uzrāda juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu. Ārvalsts juridiska persona iesniedz ne senāk kā pirms gada notariāli apliecinātu juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu (izņemot, ja CSDD ir pieejama informācija ārvalsts uzņēmumu reģistrā).

Maksājumi

CSDD pakalpojumi Cena EUR
Noņemšana no uzskaites, ja kuģošanas līdzeklis nav noņemts no uzskaites 3,02
Reģistrācija un reģistrācijas apliecība kuģošanas līdzeklim 23,78
Izziņa par kuģošanas līdzekļa motora piederību, tās izsniegšanu un īpašnieka maiņas reģistrāciju uzkarināmam motoram

24,73

Atzīmes izdarīšanu par īpašuma tiesību pāreju trešajai personai, ja ieguvējs iepriekš nav reģistrēts kā kuģošanas līdzekļa (vai tā motora) turētājs 8,60
Dokumenta nosūtīšana ar pasta starpniecību vienkāršā sūtījumā 1,98

Informācija par cenu piedāvājumu pieejama šeit.

Kompānijas, kuras izdara atzīmi par īpašnieka maiņu transportlīdzekļu reģistrā:

AIZDEVUMS.LV, SIA
ALD AUTOMOTIVE, SIA
CITADELE LĪZINGS UN FAKTORINGS, SIA
CITADELE LEASING SIA
DELFINGROOUP, SIA
E-KREDĪTS, AS
E LATS SIA 
FINTO CAPITAL, SIA
FRESH FINANCE, AS
KB LĪZINGS, SIA
LATVENERGO, AS
LKB LĪZINGS, SIA
MOGO, AS
LUMINOR LĪZINGS, SIA
LUMINOR LĪZINGS LATVIJA, SIA
MC FINANCE, AS
AS NORD LĪZINGS
NORD LĪZINGS LP
NORDIC FINANCE SIA
OP FINANCE, SIA
PRIMERO FINANCE, AS
PRIVATBANK, AS
SCANIA FINANS AKTIEBOLAG LATVIJAS FILIĀLE
SEB LĪZINGS, SIA
SOTERO LV, SIA
SWEDBANK LĪZINGS, SIA
VITA CREDIT, SIA
VFS Latvia, SIA

Ja kuģošanas līdzekļa reģistrētais īpašnieks nav kāda no minētajām personām, īpašuma tiesību maiņu noformē kādā no citiem īpašnieka maiņas veidiem (vairāk informācijas: "Elektroniski e-CSDD noformēta īpašnieka maiņa").

Pievienotie faili