Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Elektroniski e-CSDD noformēta īpašnieka maiņa

Īpašnieka maiņu elektroniski noformē šādi:

 • pircējs e-CSDD izdara pieteikuma atzīmi;
 • pārdevējs e-CSDD šo pieteikuma atzīmi 5 dienu laikā apstiprina;
 • pircējs reģistrē īpašnieka maiņu e-CSDD vai CSDD KAC.

Īpašuma tiesības pāriet pircējam brīdī, kad pārdevējs apstiprina pircēja pieteikuma atzīmi.

Informācija par pircēja un pārdevēja izdarītajām atzīmēm pieejama šo personu e-CSDD kontā un tiek nosūtīta e-pastā. Pircējs saņem arī elektronisku īpašnieka maiņas apliecinājumu.

Ja īpašnieka maiņu veic uzskaitē esošam kuģošanas līdzeklim, pārdevējam apstiprinot īpašnieka maiņu tiek veikta noņemšana no uzskaites atsavināšanai Latvijā (sīkāk "Kuģošanas līdzekļa noņemšana no uzskaites atsavināšanai Latvijā e-CSDD").

Svarīgi!

 • Ja 5 dienu laikā pārdevējs neapstiprina pircēja pieteikuma atzīmi, tā tiek dzēsta.
 • Pircējs savu pieteikuma atzīmi var dzēst līdz brīdim, kamēr pārdevējs nav to apstiprinājis.
 • Ja paredzēts piedalīties satiksmē, pircējam 5 dienu laikā pēc īpašnieka maiņas apstiprināšanas ir jāveic īpašnieka maiņas reģistrācija e-CSDDvai jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā . 

Pakalpojums nav pieejams kuģošanas līdzekļa uzkarināmā motora īpašnieka maiņai.

Reģistrācija e-CSDD

Noformējot iesniegumu, jānorāda sev vēlamo reģistrācijas apliecības saņemšanas veidu. Dokumentu iespējams saņemt:

 • jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā. Dokumentu saņemt var jebkura pilngadīga persona, uzrādot pircējam e-pastā nosūtīto QR kodu un savu personu apliecinošu dokumentu;
 • pa pastu uz norādīto adresi Latvijā. Reģistrācijas dokuments tiks nosūtīts pa pastu uz norādīto adresi Latvijā vienkāršā pasta sūtījumā bez apdrošināšanas.

Šo darbību var veikt pircējs – kuģošanas līdzekļa ieguvējs (gan pilngadīgas fiziskas personas, gan juridiskas personas).

Pakalpojums e-CSDD pieejams, izmantojot sasaisti „Vienotā pieteikšanās” un izvēloties atbilstošāko autentifikācijas veidu – izmantojot savu kredītiestādi, E-paraksta viedkarti vai elektronisko parakstu.

Pēc autorizācijas sadaļā "Darbības ar transportlīdzekļiem" izvēlas "Reģistrācijas apliecības saņemšana", kur veic nepieciešamās darbības.

Ja reģistrāciju noformē e-CSDD, iepriekš izsniegto kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecību pircējs var iznīcināt pats vai nodot CSDD.

Reģistrāciju e-CSDD var noformēt, ja izpildās šādi nosacījumi:

 • pircējs ir viena no minētajām personām:
  • pilngadīga fiziska persona, ja CSDD reģistrā ir informācija par personai Latvijā izsniegtu derīgu personu apliecinošu dokumentu un personai ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā;
  • Latvijā reģistrēts uzņēmums, ja tā statuss pieļauj kuģošanas līdzekļa reģistrāciju tā īpašumā (uzņēmums nav likvidēts, reorganizēts, tā reģistrācija nav anulēta vai saimnieciskā darbība nav apturēta);
 • kuģošanas līdzeklis ir uzrādīts agregātu numuru salīdzināšanai, ja kuģošanas līdzekļa (izņemot airu laivu reģistrācijas apliecībā nav norādīts VIN (sīkāk skatīt sadaļu “Agregātu numuru salīdzināšana”);
 • pēc kuģošanas līdzekļa noņemšanas no uzskaites atsavināšanai, kuģošanas līdzekļa agregātu numuru salīdzināšanā nav noteiktas tehnisko datu izmaiņas;
 • kuģošanas līdzeklim nav reģistrēts aizliegums attiecīgo reģistrācijas darbību veikšanai (t.sk. īpašnieka aizliegums);
 • ir nomaksāti kuģošanas līdzeklim vai īpašniekam piemērotie sodi;
 • kuģošanas līdzeklis nav norakstīts vai noņemts no uzskaites izvešanai no Latvijas

E-CSDD vidē veicamo darbību aprakstu skatīt zemāk pievienotajos failos.

 

Reģistrācija KAC

Īpašnieka maiņas reģistrāciju jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā veic pircējs vai viņa pilnvarota persona (skatīt sadaļu “Personas, kas var veikt reģistrāciju) šādā kārtībā:

 • uzrāda kuģošanas līdzekli agregātu numuru salīdzināšanai, ja kuģošanas līdzekļa (izņemot airu laivu) reģistrācijas apliecībā nav norādīts tā identifikācijas numurs (sīkāk skatīt sadaļu “Agregātu numuru salīdzināšana”);
 • iesniedz kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecību;
 • uzrāda dokumentu iesniedzēja personas pasi vai ID karti. CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personas pasi vai ID karti;
 • juridiska persona, kas nav reģistrēta Uzņēmumu reģistrā un kuras juridiskais statuss nav noteikts ar likumu, uzrāda juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu. Ārvalsts juridiska persona iesniedz ne senāk kā pirms gada notariāli apliecinātu juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu (izņemot, ja CSDD ir pieejama informācija ārvalsts uzņēmumu reģistrā).

 

Maksājumi

CSDD pakalpojumi

Cena EUR

Īpašnieka maiņas noformēšana, reģistrācija un reģistrācijas apliecība (maksājumu veic ieguvējs)

23,78

Noņemšana no uzskaites, ja kuģošanas līdzeklis nav noņemts no uzskaites (maksājumu veic atsavinātājs)

3,02

Dokumenta nosūtīšana ar pasta starpniecību vienkāršā sūtījumā

1,98

Pievienotie faili