Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Kuģošanas līdzekļa uzkarināmā motora pārreģistrācija, pamatojoties uz īpašuma tiesību maiņu apliecinošu dokumentu

Vispārēja informācija

Kuģošanas līdzekļa uzkarināmā motora īpašnieka maiņas reģistrāciju var veikt, pamatojoties uz kādu no šādiem īpašuma tiesību maiņu apliecinošiem dokumentiem:

  • zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītas personas apliecināts līgums, ar kuru tiek nodibinātas vai pārgrozītas īpašuma tiesības uz motoru. Ja līguma oriģinālu iesniegt nav iespējams, iesniedz zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu līguma kopiju vai arī iesniedz līguma kopiju (uzrādot oriģinālu). Dokuments nav jāiesniedz, ja CSDD izsniegtā izziņa par kuģošanas līdzekļa motora piederību izdota līdz 31.03.2008, un motora atsavinātājs līdz 31.03.2008 izziņā norādījis kā motora ieguvēju personu, kura vēlas reģistrēt sev šo motoru;
  • akts par kuģošanas līdzekļa uzkarināmā motora nodošanu īpašumā, ja motora pēdējais reģistrētais īpašnieks ir juridiska persona. Aktā jābūt norādītiem atsavinātāja un ieguvēja vārdam un uzvārdam (nosaukumam), adresei un motora uzskaites tehniskajiem datiem apjomā, kas ļauj identificēt konkrēto motoru. Dokumentu jāapliecina ar atsavinātāja (tā atbildīgās personas) parakstu (paraugs). Dokuments nav jāiesniedz, ja CSDD izsniegtā izziņa par kuģošanas līdzekļa motora piederību izdota līdz 31.03.2008., un motora atsavinātājs līdz 31.03.2008. izziņā norādījis kā motora ieguvēju personu, kura vēlas reģistrēt sev šo motoru;
  • mantojuma tiesības apliecinošu dokumentu (piemēram, mantojuma apliecība, tiesas spriedums par mantošanu). Ja dokumenta oriģinālu iesniegt nav iespējams, iesniedz sprieduma noraksta zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu kopiju vai arī iesniedz sprieduma noraksta kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • spēkā stājušos tiesas sprieduma norakstu, ar kuru tiek nodibinātas vai pārgrozītas īpašuma tiesības uz motoru. Ja sprieduma noraksta oriģinālu iesniegt nav iespējams, iesniedz sprieduma noraksta zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu kopiju vai arī iesniedz sprieduma noraksta kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • uzņēmuma reorganizācijas gadījumā - dokumentu, kas apliecina kuģošanas līdzekļa piederību pēc uzņēmuma reorganizācijas (piemēram, statūti, Uzņēmumu reģistra izziņa). Ja dokumenta oriģinālu iesniegt nav iespējams, iesniedz dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu).

Ja motors nav reģistrēts atsavinātājam, papildus jāiesniedz dokuments, kas apliecina atsavinātāja īpašuma tiesības uz to.