Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Par CSDD pakalpojumu saņemšanu ārkārtējā situācijā: ŠEIT

Kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņas reģistrācija, pamatojoties uz īpašuma tiesību maiņu apliecinošu dokumentu

Vispārēja informācija

Kuģošanas līdzekļu reģistrācija jāveic 5 dienu laikā pēc īpašnieka maiņas.

Ja īpašuma tiesību maiņa nav noformēta e-CSDD, kā arī nav izdarīta atzīme Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrā par īpašuma tiesību nodošanu citai personai (piemēram, līzinga kompānijas atzīme par īpašuma tiesību nodošanu), kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņas reģistrāciju var veikt, pamatojoties uz kādu no šādiem īpašuma tiesību maiņu apliecinošiem dokumentiem:

  • zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu līgumu, ar kuru tiek nodibinātas vai pārgrozītas īpašuma tiesības uz kuģošanas līdzekli. Ja līguma oriģinālu iesniegt nav iespējams, iesniedz zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu līguma kopiju vai arī iesniedz līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • mantojuma tiesības apliecinošu dokumentu (piemēram, mantojuma apliecība, tiesas spriedums par mantošanu). Ja dokumenta oriģinālu iesniegt nav iespējams, iesniedz sprieduma noraksta zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu kopiju vai arī iesniedz sprieduma noraksta kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • spēkā stājušos tiesas sprieduma norakstu, ar kuru tiek nodibinātas vai pārgrozītas īpašuma tiesības uz kuģošanas līdzekli. Ja sprieduma noraksta oriģinālu iesniegt nav iespējams, iesniedz sprieduma noraksta zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu kopiju vai arī iesniedz sprieduma noraksta kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • uzņēmuma reorganizācijas gadījumā - dokumentu, kas apliecina kuģošanas līdzekļa piederību pēc uzņēmuma reorganizācijas (piemēram, statūti, Uzņēmumu reģistra izziņa). Ja dokumenta oriģinālu iesniegt nav iespējams, iesniedz dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu).
  • līdz 23.12.2016 juridiskas personas izsniegtu aktu par kuģošanas līdzekļa nodošanu īpašumā, ja kuģošanas līdzekļa pēdējais reģistrētais īpašnieks ir juridiska persona. Ja kuģošanas līdzeklis nodots īpašumā pēc 23.12.2016, īpašuma tiesību maiņa jānoformē, atsavinātājam un ieguvējam izdarot atbilstošas atzīmes e-CSDD (skatīt sadaļu "Īpašnieka maiņas noformēšana e-CSDD").


Līdz 2004.gada 1.februārim Latvijā reģistrētam kuģošanas līdzeklim kā īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu var iesniegt dokumentu, kurā jābūt norādītam fiziskās personas vārdam, uzvārdam vai nosaukumam un adresei, kā arī kuģošanas līdzekļa uzskaites tehniskajiem datiem, lai varētu identificēt konkrēto kuģošanas līdzekli. Airu laivām šī dokumenta vietā persona var iesniegt rakstisku dokumentu (apliecinājumu), kurā apliecina (deklarē) savas likumīgās tiesības uz reģistrējamo kuģošanas līdzekli.