Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Par CSDD pakalpojumu saņemšanu ārkārtējā situācijā: ŠEIT

Sadarbība ar klientiem

CSDD misija

CSDD - uz klientu vērsts uzņēmums, kas, balstoties uz profesionālu darbinieku prasmēm un modernām tehnoloģijām, sniedz mūsdienīgus un augstas kvalitātes pakalpojumus, tādējādi īsteno valsts un sabiedrības intereses satiksmes nozarē.

 

CSDD darbības principi

Atklātība:
 • nodrošināt iespēju iepazīties ar visu pakalpojumu sniegšanas gaitu un procedūru, kas ir stingri noteikta, kā arī normām, kas to nosaka;
 • pakalpojumus sniegt klientu acu priekšā;
 • sniegt vispārēja rakstura informāciju par CSDD struktūru, kompetencēm, atbildību, kā arī finansiālo darbību un līdzekļu izlietojumu;
 • publiskot CSDD finansu pārskatus;
 • rast iespēju bez maksas iepazīties ar reģistrā esošu informāciju par sevi, savu transportlīdzekli, vadītāja apliecību u.tml.
 Pieejamība:
 • maksimāli tuvināt klientu apkalpošanas vietas pakalpojumu saņēmējiem;
 • sniegt pakalpojumus klientiem izdevīgā vietā un laikā, ļaujot to izvēlēties pašiem;
 • nodrošināt iespēju tikties ar vadošā personāla pārstāvi.
 Inovācijas:
 • sekot līdzi jaunākajām tendencēm CSDD veiksmīgai darbībai svarīgās jomās, maksimāli tās ieviešot praksē;
 • realizējot personāla attīstības programmu, nodrošināt nākotnes prasībām atbilstošu darbinieku komandu.
 Tiesiskums:
 • ievērot stingri noteiktas un reglamentētas pakalpojumu sniegšanas procedūras, kas balstītas uz likumu un normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt ar CSDD administratīvo darbību un pakalpojumu sniegšanu saistīto sūdzību izskatīšanu, apkopošanu, kā arī lēmumu pārsūdzēšanu;
 • pakalpojuma atteikuma gadījumā sniegt klientiem pamatotu atteikumu, kas balstīts uz normatīvo aktu prasībām.
 Cieņa:
 • ievērot godīguma prezumpciju un pieklājīgu attieksmi pret ikvienu personu;
 • nepieļaut birokrātisku attieksmi pret klientiem;
 • vienkāršot pakalpojumu saņemšanas procedūras;
 • pēc klientu vēlmes piedāvāt iespēju runāt ar darbinieku bez citu klientu klātbūtnes.
 
Jums ir tiesības sagaidīt, ka CSDD darbinieki:
 • ievēros likumu un normatīvo aktu prasības, kā arī ētikas normas;
 • izturēsies laipni, iejūtīgi un atsaucīgi un vienmēr Jums palīdzēs;
 • veiks savus pienākumus lietišķi un pēc labākās sirdsapziņas;
 • pakalpojumu sniegšanas atteikuma gadījumā informēs Jūs par iemesliem un rakstiski pamatos tos ar normatīvo aktu prasībām;
 • būs viegli atpazīstami, par ko liecinās kartes ar vārdu un uzvārdu;
 • atzīs savas kļūdas un atvainosies par tām, vēršot situāciju Jums par labu;
 • vienmēr būs ģērbušies atbilstoši veicamajiem pienākumiem;
 • nodrošinās Jūsu sniegtās informācijas konfidencialitāti.
 
Klientu apkalpošanas vietās CSDD Jums piedāvā:
 • sniegt pakalpojumus neatkarīgi no Jūsu pieraksta un dzīvesvietas;
 • pēc Jūsu izvēles mutiskā vai rakstiskā veidā saņemt informāciju par pakalpojumiem un to saņemšanas nosacījumiem;
 • iespēju vienā vietā maksimāli īsā laikā saņemt Jums nepieciešamos pakalpojumus (vienas pieturvietas aģentūras princips);
 • sakoptu, lietišķu, mūsdienu prasībām atbilstošu un pakalpojumu saņemšanai piemērotu vidi;
 • telpas, kurās Jūs jutīsieties ērti un kurās, ja būs nepieciešams gaidīt, varēsiet apsēsties, nedrūzmējoties rindā;
 • norādes par pakalpojumu sniegšanas vietām.
 

Vispārējas CSDD kvalitātes standarta normas:

 • nepārtraukti pilnveidot pakalpojumu klāstu un uzlabot to saņemšanas iespējas;
 • piedāvāt pakalpojumus maksimāli īsā laikā un vienādā kvalitātē visās klientu apkalpošanas vietās;
 • sistemātiski mazināt nosacījumu un klientam izpildāmo prasību skaitu, kā arī atvieglot formalitāšu kārtošanu pakalpojumu saņemšanai;
 • regulāri pētīt klientu vērtējumu par sniegto pakalpojumu kvalitāti un rast iespējas to uzlabot;
 • nepieprasīt no klienta pakalpojumu sniegšanai to nepieciešamo informāciju, kuru iespējams iegūt pašiem;
 • dot iespēju saņemt pakalpojumus vienā apmeklējuma reizē un standartā noteiktajā laikā, izslēdzot paātrinātu pakalpojumu saņemšanu par papildu samaksu;
 • atbildēt uz vēstulēm un iesniegumiem, ja ir norādīts adresāts;
 • nodrošināt cilvēkiem ar kustību traucējumiem ērtu piekļūšanu klientu apkalpošanas vietām.
 

Jūs varat mums palīdzēt

Jūs esat mūsu klients, un mēs vēlamies Jums piedāvāt pakalpojumus pēc iespējas augstākā kvalitātē. Jūs mums palīdzēsiet to veikt, ja Jūs:

 • pirms pakalpojumu saņemšanas būsiet nokārtojis visas nepieciešamās formalitātes un iesniegsiet visus vajadzīgos dokumentus;
 • ieradīsieties klientu apkalpošanas vietā darba laikā un, ja būsiet pieteicies iepriekš, tad norunātajā laikā;
 • informēsiet mūs, ja neesat apmierināts ar mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem vai gluži pretēji - Jūs esat pilnībā ar tiem apmierināts;
 • atstāsiet savu kontakttālruni, ja Jūs vēlaties saņemt dokumentus citā laikā vai citā dienā;
 • ar izpratni izturēsieties pret mūsu likumīgajām prasībām;
 • uzturoties klientu apkalpošanas vietās, ievērosiet vispārējas pieklājības un ētikas normas.
 

Ja kaut kas nav noticis tā, kā Jūs vēlējāties

Mūsu mērķis ir sniegt tādus pakalpojumus, lai klients no CSDD aizietu apmierināts. Ja tas tā nav noticis, mēs vēlamies uzzināt par šādām situācijām, lai tās nepieļautu turpmākā darbībā. Tāpēc vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jums tiek piedāvāta iespēja izteikt savu viedokli par piedāvātajiem pakalpojumiem un CSDD darbību kopumā:

 • aizpildot "Komentāru, ieteikumu un sūdzību anketu" klientu apkalpošanas vietā;
 • zvanot pa tālruni +371 67025777;
 • atstājot informāciju CSDD uzticības tālrunim.

Jums vienmēr ir iespēja tikties ar vadošā personāla pārstāvi, ja tas nepieciešams:

 • izskatīsim visas Jūsu rakstiskās vai mutiskās sūdzības un maksimāli īsā laikā darīsim zināmu savu atbildi, ja Jums ir šķitis, ka pakalpojumi nav sniegti noteiktajā laikā vai pienācīgā kvalitātē klientu apkalpošanas vietā;
 • saņemto atbildi vai pieņemto lēmumu Jūs varat apstrīdēt CSDD pārvaldē (S.Eizenšteina iela 6, Rīga, Latvija, LV-1079), ja objektīvu iemeslu dēļ Jūs tas neapmierina - Jūsu sūdzības un ieteikumi tiks izskatīti objektīvi, toleranti un konfidenciāli.