Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Par CSDD pakalpojumu saņemšanu ārkārtējā situācijā: ŠEIT

Pieņemšanas kārtība un vides pieejamība

Informāciju par CSDD darba laikiem, sniegtajiem pakalpojumiem to sniegšanas nosacījumiem iespējams saņemt CSDD mājaslapā vai pa tālruni 67025777.

Par, Jūsuprāt, nekvalitatīvu vai nelaipnu apkalpošanu iespējams ziņot pa CSDD uzticības tālruni 67025757.

CSDD klientu apkalpošanas centros klientu apkalpošana notiek darba laikā un rindas kārtībā, kā arī pēc iepriekšēja pieraksta, ja tas minēts sadaļā „Nodaļu pakalpojumi, kontakti un darba laiki” konkrētās nodaļas sniedzamo pakalpojumu aprakstā.

Visos CSDD klientu apkalpošanas centros nodrošināta pakalpojumu un labierīcību pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām pieejamas šeit.  

CSDD pārvaldē struktūrvienību darbinieki darba laikā apmeklētājus pieņem bez iepriekšējas pieteikšanās.

CSDD pārvaldē vadība un struktūrvienību vadītāji apmeklētājus pieņem atbilstoši izskatāmā jautājuma būtībai un amatpersonas kompetencei, ja privātpersona ir iepriekš pieteikusies un norādījusi risināmo jautājumu.

Apmeklētāju pieņemšanai iespējams pieteikties:

norādot savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, skaidri formulējot jautājumu vai problēmu, par kuru vēlaties runāt. Par iespējamo pieņemšanas laiku apmeklētājs tiks informēts 5 darba dienu laikā telefoniski vai rakstiski.

Ja no pieteikumā minētā risināmā jautājuma apraksta izriet, ka jautājums nav CSDD kompetencē, apmeklētāju var nepieņemt, norādot kompetento institūciju jautājuma risināšanai.

Ja no pieteikumā minētā risināmā jautājuma apraksta izriet, ka jautājums nav tā CSDD darbinieka kompetencē, kuru vēlas sastapt apmeklētājs, vai tiek konstatēts, ka šo jautājumu var risināt zemākā pakļautības līmenī, taču apmeklētājs šo iespēju nav izmantojis, CSDD pieteikumu novirza tam CSDD darbiniekam, kura kompetencē ir jautājuma risināšana.

Lūdzam ņemt vērā, ka CSDD klientu apkalpošanas centru un pārvaldes ēkā ir noteikti atsevišķi ierobežojumi, lai ievērotu fizisko personu datu aizsardzības prasības, kā arī drošības, klientu privātuma un īpašuma aizsardzības u.tml. apsvērumus:

  • CSDD pārvaldes ēkā ir noteikts caurlaižu režīms, tāpēc lūdzam apmeklētājus ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu vai vadītāja apliecību,
  • lūdzam ievērot, ja veicat fotografēšanu vai filmēšanu CSDD telpās, Jūs attiecīgi veicat fizisko personu datu apstrādi. Tāpēc uzņemtā materiāla izmantošana un publiskošana bez fotografētās vai filmētās personas piekrišanas nav atļauta,

  • CSDD telpās aizliegts smēķēt, pārvietoties ar velosipēdu, skrituļslidām, kā arī ievest dzīvniekus,

  • CSDD telpās un teritorijās aizliegts atrasties personām, kas ir acīmredzamā alkoholisku vai citu apreibinošu vielu iespaidā, kā arī personām, kuras traucē sabiedrisko kārtību. *

CSDD patur tiesības personām, kuras neievēro iepriekš minētos ierobežojumus, lūgt tos ievērot, bet personas atteikuma gadījumā, pieprasīt tai atstāt CSDD telpas vai teritoriju.

* „Sabiedriskā kārtība” tiesību normās un sadzīves noteikumos tiek saprasta atbilstoša kārtība sabiedrībā, kas nodrošina iestāžu, uzņēmumu un organizāciju darbību, cilvēku mierīgu dzīvi, darbu, atpūtu, kā arī īpašuma un citu tiesību un interešu aizsardzība
/Juridisko terminu vārdnīca. Rīga, Nordik, 1998, 230.lpp./.”

Pievienotie faili