Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Īpašnieka, valdītāja vai turētāja datu maiņa

Īpašnieka, valdītāja vai turētāja datu maiņa

Ja mainās transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā turētāja vārds, uzvārds vai nosaukums, ceļu satiksmē iesaistīta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības maiņa veicama līdz nākamajai valsts tehniskajai apskatei vai līdz izbraukšanai ar šo transportlīdzekli no valsts.

Ja mainās transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā īpašnieka vārds, uzvārds vai nosaukums un ar attiecīgo transportlīdzekli izbrauc no valsts, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības maiņa veicama līdz izbraukšanai ar šo transportlīdzekli no valsts.

Ja mainās transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā īpašnieka (turētāja) adrese, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības maiņa nav obligāta.

Reģistrācija e.CSDD

Ja mainījušies reģistrētā īpašnieka, valdītāja vai turētāja dati (vārds, uzvārds / nosaukums vai adrese)  un informācija par izmaiņām CSDD ir pieejama elektroniskā veidā, iesniegumu reģistrācijai var noformēt e-CSDD.

Noformējot iesniegumu, jānorāda sev vēlamo reģistrācijas apliecības saņemšanas veidu. Dokumentu iespējams saņemt:

 • jebkurāCSDD klientu apkalpošanas centrā. Dokumentu saņemt var jebkura pilngadīga persona, uzrādot pircējam e-pastā nosūtīto QR kodu un savu personu apliecinošu dokumentu;
 • pa pastu uz norādīto adresi Latvijā. Reģistrācijas dokuments tiks nosūtīts pa pastu uz norādīto adresi Latvijā vienkāršā pasta sūtījumā bez apdrošināšanas.

Šo darbību var veikt reģistrētais transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs) vai reģistrētais turētājs (gan pilngadīgas fiziskas personas, gan juridiskas personas).

Pakalpojums e-CSDD pieejams, izmantojot sasaisti „Vienotā pieteikšanās” un izvēloties atbilstošāko autentifikācijas veidu – izmantojot savu kredītiestādi, E-paraksta viedkarti vai elektronisko parakstu.

Pēc autorizācijas sadaļā "Darbības ar transportlīdzekļiem" izvēlas "Reģistrācijas apliecības saņemšana", kur veic nepieciešamās darbības.

Ja reģistrāciju noformē e-CSDD, iepriekš izsniegto transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību pircējs var iznīcināt pats vai nodot CSDD.

e-CSDD vidē veicamo darbību aprakstu skatīt zemāk pievienotajā failā.

Reģistrāciju e-CSDD var veikt, ja izpildās šādi nosacījumi:

 • CSDD reģistrā ir informācija par personai Latvijā izsniegtu derīgu personu apliecinošu dokumentu, ja transportlīdzekļa īpašnieks, valdītājs vai turētājs ir fiziska persona;
 • juridiskās personas statuss pieļauj transportlīdzekļa reģistrāciju tās īpašumā (uzņēmums nav likvidēts, reorganizēts, tā reģistrācija nav anulēta vai saimnieciskā darbība nav apturēta), ja transportlīdzekļa īpašnieks, valdītājs vai turētājs ir juridiska persona;
 • transportlīdzeklis ir reģistrēts Latvijā;
 • transportlīdzeklis ir uzskaitē;
 • dati par transportlīdzekļa īpašnieku un turētāju CSDD ir pieejami elektroniskā veidā;
 • pēc pēdējās reģistrācijas darbības transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanā nav noteiktas tehnisko datu izmaiņas vai nav veikta pārbūve;
 • transportlīdzeklis nav izslēgts no reģistra, jo reģistrēts ārvalstī vai sakarā ar to, ka 3 gadus nav veikta transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšana vai tehniskā apskate;
 • transportlīdzeklim nav reģistrēts aizliegums attiecīgo reģistrācijas darbību veikšanai (t.sk. īpašnieka aizliegums);
 • ir nomaksāti transportlīdzeklim, īpašniekam vai turētājam piemērotie sodi.

 

Reģistrācija KAC

 

Reģistrāciju jebkurā CSDD klientu apkalpošanas centrā var veikt:

 • transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs) vai turētājs;
 • transportlīdzekļa īpašnieka (valdītāja) vai turētāja pilnvarota persona (skatīt sadaļu “Personas, kas var veikt reģistrāciju”);
 • jebkura pilngadīga persona, ja ziņas par izmaiņām pieejamas publiskajos reģistros.

Īpašnieka, valdītāja vai turētāja datu maiņas reģistrāciju veic šādā kārtībā:

 • iesniedz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību;
 • uzrāda personas datu izmaiņas apliecinošu dokumentu, ja ziņas nav pieejamas publiskajos reģistros;
 • uzrāda dokumentu iesniedzēja personas pasi vai ID karti. CSDD izsniegtu vadītāja dokumentu var uzrādīt, ja Iedzīvotāju reģistrā ir informācija par derīgu personas pasi vai ID karti vai, ja īpašnieks vai turētājs (fiziska persona) reģistrē sava vārda, uzvārda vai adreses maiņu un ziņas par izmaiņām pieejamas publiskajos reģistros. 

Papildus, ja transportlīdzeklis ir izslēgts no reģistra, to uzrāda agregātu numuru salīdzināšanai (sīkāk skatīt sadaļu "Agregātu numuru salīdzināšana").

Pievienotie faili