Sīkdatnes palīdz mums veidot mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.

Aizvērt

Īpašnieka maiņas reģistrācija, pamatojoties uz īpašuma tiesību maiņu apliecinošu dokumentu

Vispārēja informācija

Ceļu satiksmē iesaistītu transportlīdzekļu reģistrācija jāveic 5 dienu laikā pēc īpašnieka maiņas. 

Ja īpašuma tiesību maiņa nav noformēta e-CSDD, kā arī nav izdarīta atzīme transportlīdzekļu reģistrā par īpašuma tiesību nodošanu citai personai (piemēram, līzinga kompānijas vai tirdzniecības uzņēmuma izdarīta atzīme par īpašuma tiesību nodošanu), transportlīdzekļa pārreģistrāciju var veikt, pamatojoties uz kādu no šādiem īpašuma tiesību maiņu apliecinošiem dokumentiem:

  • zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu līgumu, ar kuru tiek nodibinātas vai pārgrozītas īpašuma tiesības uz transportlīdzekli. Ja līguma oriģinālu iesniegt nav iespējams, iesniedz zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu līguma kopiju vai arī iesniedz līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • mantojuma tiesības apliecinošu dokumentu (piemēram, mantojuma apliecība, tiesas spriedums par mantošanu). Ja dokumenta oriģinālu iesniegt nav iespējams, iesniedz sprieduma noraksta zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu kopiju vai arī iesniedz sprieduma noraksta kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • spēkā stājušos tiesas sprieduma norakstu, ar kuru tiek nodibinātas vai pārgrozītas īpašuma tiesības uz transportlīdzekli. Ja sprieduma noraksta oriģinālu iesniegt nav iespējams, iesniedz sprieduma noraksta zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu kopiju vai arī iesniedz sprieduma noraksta kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • Izsoles aktu, ko noformējis zvērināts tiesu izpildītājs, maksātnespējas administrators vai valsts vai pašvaldību iestāde.
  • Uzņēmumu reģistra apliecinātu paziņojumu par transportlīdzekļa ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitālā. Šis dokuments nav jāiesniedz, ja transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par transportlīdzekļa īpašnieka maiņu" ir Uzņēmuma reģistra apliecināta atzīme par transportlīdzekļa ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitālā;
  • uzņēmuma reorganizācijas gadījumā - dokumentu, kas apliecina transportlīdzekļa piederību pēc uzņēmuma reorganizācijas (piemēram, statūti, Uzņēmumu reģistra izziņa). Ja dokumenta oriģinālu iesniegt nav iespējams, iesniedz dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu).
  • līdz 01.04.2016 juridiskas personas izsniegtu aktu par transportlīdzekļa nodošanu īpašumā, ja transportlīdzekļa pēdējais reģistrētais īpašnieks ir juridiska persona. Ja transportlīdzeklis nodots īpašumā pēc 01.04.2016, īpašuma tiesību maiņa jānoformē, atsavinātājam un ieguvējam izdarot atbilstošas atzīmes e-CSDD (skatīt sadaļu "Īpašnieka maiņas noformēšana e-CSDD").